Yhä useampi suomalainen tekee vapaaehtoistyötä

ke 2. toukokuuta 2018 13.08.00

news picture
Vapaaehtoisuus on Suomessa yhä suositumpaa. Jopa 40 prosenttia väestöstä tekee vapaaehtoistyötä tällä hetkellä, kun vapaaehtoisena toimi 33 prosenttia kolme vuotta aiemmin. Tämä selviää Kansalaisareenan, Kirkkohallituksen ja Opintokeskus Siviksen Taloustutkimuksella teetetyssä kyselyssä.
 
Erityisesti nuorten vapaaehtoisena toiminen on kasvanut samalla kun eläkeläisten ja miesten vapaaehtoistyö on vähentynyt viime vuosien aikana.
 
Vapaaehtoistyö on pitkäkestoista ja säännöllistä
 
Yleisesti ajatellaan, että verkossa, järjestöjen ulkopuolella ja lyhytaikaisesti tehdään yhä enemmän vapaaehtoistyötä. Tutkimuksen mukaan vapaaehtoistyötä tehdään kuitenkin pääosin pitkäkestoisesti sekä säännöllisesti ja kasvotusten järjestöjen tai yhteisöjen organisoimana.
 
Kyselyn mukaan nuoret tekevät entistä enemmän vapaaehtoistyötä. Opiskelijat ja koululaiset ovat innokkaimpia. Koulutusasteittain tarkasteltuna ammattikorkeakoululaiset tekevät eniten ja tulotasoittain tarkasteltuna pienituloisimmat. Vapaaehtoistyötä tehdään eniten lasten ja nuorten parissa.
 
Suurimmat esteet vapaaehtoistyölle on ajan puute ja se, että kukaan ei pyydä mukaan. Reilut puolet vastanneista haluaisi osallistua vapaaehtoistoimintaan, jos pyydettäisiin. Vapaaehtoisena oltiin keskimäärin reilut 15 tuntia neljän edeltävän viikon aikana. Vuonna 2015 vastaava luku oli hieman yli 18 tuntia. Kolme suosituinta vapaaehtoistyön tapaa olivat auttaminen, talkootyö ja neuvontatehtävät.
 
”Pojat tekevät vähemmän vapaaehtoistyötä kuin tytöt. Vapaaehtoisuus olisi hyvä tapa ehkäistä poikien syrjäytymistä. Pojille pitäisi tarjoa entistä sopivampia ja kiinnostavampia vapaaehtoistehtäviä. Osallisuuden kokemus on tärkeää kaikille, varsinkin nuorille”, kommentoi Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Leo Stranius.
 
Opintokeskus Siviksessä tämä tulos on merkittävä erityisesti siksi, että sen edistämän vapaaehtoistoiminnasta saatavan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen merkitys kasvaa.
 
"Vapaaehtoistyö ja harrastukset antavat tilaisuuden harjoittaa esimerkiksi sosiaalisia ja ongelmanratkaisun taitoja, joiden merkitys työelämässä kasvaa. Tästäkin syystä nuorten osallistuminen on tärkeää. Vapaaehtoistyö antaa kuitenkin osallisuuden kokemuksia ja elämässä tärkeitä taitoja kaikenikäisille," sanoo puolestaan Siviksen asiantuntija Marion Fields.  
 
Kansalaisareenan, Kirkkohallituksen ja Opintokeskus Siviksen Taloustutkimuksella teetettyyn kyselyyn vastasi henkilökohtaisilla käyntihaastatteluilla 1000 henkilöä ympäri Suomea. Edellinen vastaava kysely teetettiin 2015.
 
Lisätietoja:
Opintokeskus Siviksen asiantuntija Marion Fields, p. 040 350 4500
Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Leo Stranius, p. 040 754 7371
Kirkkohallituksen asiantuntija Irene Nummela, p. 050 584 6897
 
Taloustutkimuksella teetetyn selvityksen tulokset ladattavissa osoitteessa: www.kansalaisareena.fi