Uudet suomalaiset mukaan yhdistyksiin-ideapaketti antaa vinkkejä

to 15. joulukuuta 2016 08.11.00

news picture

Uudet suomalaiset mukaan yhdistyksiin - ideapaketti yhdistystoiminnan kehittäjälle -julkaisu tarjoaa vinkkejä maahanmuuttajien mukaan ottamiseksi toimintaan.

- Useimmat suomalaiset yhdistykset haluavat olla avoimia ja arvostavat moninaisuutta. Uusien suomalaisten vastaanottaminen on yksi tapa toteuttaa näitä arvoja käytännössä, sanoo julkaisun toimittanut asiantuntija Eeva Jeronen.

Ideapaketin kokosi työryhmä, joka toimi opintokeskusten yhteisessä hankkeessa vuoden 2016 ajan. Työryhmä kehitti yksinkertaisen mallin verkostoitumisseminaarille, jota kokeiltiin syksyllä Turussa, Helsingissä ja Joensuussa. Malli esitellään julkaisussa.

Ideapakettiin kootut vinkit ovat peräisin verkostoitumisseminaareissa käydyistä keskusteluista. Lisäksi työryhmä etsi hyviä toimintamalleja yhdistyksistä, jotka ovat jo toimineet yhdessä maahanmuuttajien kanssa. Nämä tarjoavat konkreettisia ja kokeilemisen arvoisia esimerkkejä yhdistystoiminnan kehittämisestä.

- Työryhmän yhteinen näkemys on, että yhdistysten pitäisi ilman muuta ottaa huomioon maahanmuuttajat osana tavanomaista toimintaansa, kertoo Eeva Jeronen. - Maailma ja Suomi ovat muuttuneet, ja muutos koskettaa myös yhdistyksiä ja järjestöjä.

Työryhmän puheenjohtajana toimi Ville Ylikahri Opintokeskus Visiosta. Ryhmässä oli yhdeksän jäsentä kuudesta eri opintokeskuksesta.

 

Opintokeskukset tuottivat järjestöille työkaluja muutoksen kohtaamiseen

Yksitoista opintokeskusta toteutti vuoden 2016 aikana hankkeen "Opintokeskusten järjestöt muutoksessa – ohjaamismenetelmiä järjestöjen käyttöön". Sen aikana etsittiin tapoja tunnistaa toimintaympäristön muutoksia, vastata niiden tuomiin haasteisiin sekä kouluttaa suomalaista järjestökenttää muutoksen kohtaamiseen.

Käytännössä hanketta toteutettiin neljässä työryhmässä, jotka keskittyivät digiosaamiseen, maahanmuuttajiin ja kansalaisaktiivisuuteen, työelämän muutoksiin sekä järjestöjohtamisen muutoksiin. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö, ja sitä ohjasi Opintokeskukset ry:n hallitus.

Kansalaisjärjestöille suunnatussa ”100 vuotta järjestötoimintaa Suomessa” -seminaarissa 15.12. pohditaan järjestötoiminnan historiaa ja tulevaisuutta sekä esitellään opintokeskusten hankkeen tuloksia. Seminaari pidetään Tampere-talossa, ja sitä on myös mahdollista seurata verkossa suorana lähetyksenä.

 

Lisätiedot:

pääsihteeri Ville Ylikahri, Opintokeskus Visio, ville.ylikahri(at)visili.fi, p. 044 727 3241
asiantuntija Eeva Jeronen, Opintokeskus Sivis, eeva.jeronen(at)ok-sivis.fi, p. 040 717 7015