Tulevaisuus haastaa järjestöt oppimaan

pe 1. maaliskuuta 2019 09.49.00

Koko Suomen Tulevaisuuspäivää vietetään 1.3.2019. Tulevaisuuspäivässä haastetaan suomalaiset yhden päivän ajaksi pohtimaan, minkälaista tulevaisuutta haluamme tehdä sekä käymään tulevaisuuskeskusteluja. Mutta miltä näyttää järjestöjen tulevaisuus? 

Yhdistyksissä ja järjestöissä ollaan koko ajan kiinnostuneempia pohtimaan sitä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Tämä näkyy Euroopassa siinä, että alalla on viime vuosina järjestetty aiheeseen liittyviä seminaareja ja julkaistu trendilistauksia kiihtyvällä tahdilla. Se näkyy myös siinä, että Opintokeskus Siviksen teettämässä järjestöväen koulutus- ja osaamistarvekyselyssä ennakointi- ja tulevaisuustaidot nousivat ensi kertaa esiin lähivuosien tärkeänä osaamistarpeena. 
 
Opintokeskus Sivis on vuodesta 2012 lähtien toteuttanut kolmen vuoden välein lähitulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeisiin pureutuvan kyselyn. Vuonna 2018 kyselyä levitettiin myös Siviksen jäsenyhteisöjen ulkopuolelle ja mukaan saatiin yli 500 vastaajaa. 
 
Viestintä, sosiaalisen media hallinta, verkostoituminen ja vapaaehtoistyön johtaminen ja vapaaehtoisten ohjaaminen ovat pysyneet merkittävimpinä tarpeina koko ajan. Verkostotaitojen koettu tarve on kuitenkin tänä aikana kasvanut koko ajan. Myös järjestötaidoille on aina kysyntää, ja rinnalle on nousemassa tarve osata ennakoida toimintaa.  
 
Tulevaisuuden opiskelu tapahtuu vastaajien mielestä koko ajan enemmän verkossa – tällä hetkellä halutaan erityisesti kehittää toimivia itseopiskelupaketteja verkkoon, koska ohjaaminen syö resursseja. Myös vertaisoppiminen on yhä tärkeää. Osaamistarvekyselyn tuloksiin voit tutustua täällä
 
Vertaisuuden voima nousi esiin myös tammikuussa Siviksen eri puolilla maata järjestämissä Erätauko-dialogeissa, joissa halusimme syventää ymmärrystämme tulevaisuuden oppimisesta järjestötoiminnassa. Keskustelijoita puhuttivat muun muassa tavat yhdistää verkko-opiskelu ja yhteisöllisyys (myös kyselyssämme pohdittiin mm. webinaarien yhteisiä kisakatsomoita ) sekä ennakointi ja palvelumuotoilu. 
 
Miten me voimme auttaa järjestöjä? Sivis koordinoi tällä hetkellä jo toista järjestökentän tulevaisuuden hallintaan keskittyvää eurooppalaista koulutushanketta. Future Skills for Volunteering (FutVol) -hanke keskittyy vapaaehtoisten tulevaisuustaitojen kehittämiseen sekä yhdistysten ja järjestöjen kykyyn tukea heitä. Olemme testanneet 14 erilaista osaamista sisältävää tulevaisuustaitomallia, johon liittyviä osaamismerkkejä pääsee pian kokeilemaan. Lisäksi olemme kehittäneen osaamisen hallintaan vertaisoppimismallin sekä yhdistystoimintaan soveltuvan ennakointityökalun. Sen ideana on, että organisaatio pohtii ensin, mitkä sen sidosryhmät ovat, sen jälkeen havainnoi, mitä niiden keskuudessa puhutaan tulevaisuudesta (työkalusta löytyy tähän runsaasti vinkkejä) ja tuo lopulta näkemykset yhteen ja jalostaa ne suunnitelmaksi. Pääset tutustumaan työkaluun täältä
 
FutVol-hankkeessa on tänä keväänä luvassa vielä englanninkielinen webinaari, suomenkielinen tulevaisuusseminaari Tulevaisuuden osaajat järjestötyössä keskiviikkona 29.5. sekä Siviksen aluetoimistoilla Turussa, Joensuussa ja Oulussa. Kesällä Helsingissä järjestetään vielä englanninkielinen loppuseminaari 18.6., josta lisätietoja tulee pian! 
 
Voit seurata FutVol-hanketta verkossa: http://www.futvolproject.eu/  
Facebookissa: https://www.facebook.com/Futur3skills/  ja Twitterissä: https://twitter.com/FutVol_project