Tukea verkkokoulutusten toteuttamiseen ja etäopetuksen ohjeet Siviksessä

pe 12. maaliskuuta 2021 11.19.00

news picture

Opetus- ja kulttuuriministeriö suosittaa lähiopetuksen keskeyttämistä ja koulutustilojen sulkemista 8.–28.3.2021 koronaepidemian leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla. Näillä alueilla suositellaan koulutusten järjestämistä etäopetuksena. 

Pidä koulutusten tiedot ajantasalla Sivisverkossa. Päivitä koulutuksen tietoihin esim. lähikoulutuksen muuntamisesta verkkokoulutukseksi, koulutuksen ajankohdan siirtämisestä myöhemmäksi tai lähikoulutuksen peruuttamisesta. 
 
Opintokeskus Sivis päivittää koulutuksen järjestämisen ajankohtaisia ohjeita kevään aikana Sivisverkon kirjautumissivulle.  

Ohjeet etäopetustuntien käyttöön etäopetuksessa 

Sivis-tukea voi hyödyntää verkkokoulutukseen! Myös verkossa toteutettavassa koulutuksessa Sivis-tuki maksetaan kouluttajan opetustuntien mukaan OPH:n ohjeen mukaisesti. Kun järjestät koulutuksen verkossa eli etäopetuksena, huomioi että: 

  • Etäopetuksen opetustunteihin lasketaan mukaan opetustunnit, joista opettajalle on maksettu korvausta. Opetustunteihin voi sisältyä esimerkiksi tehtävänantoa opiskelijoille, online-opetusta, opiskelijoiden ohjausta, palautteen antoa ja vastausten arviointia. Etäopetuksen opetustunteihin ei lasketa mukaan kurssin valmisteluun tai suunnitteluun kuluvaa aikaa. 
  • Jos hyödynnät Sivis-tuella toteutettavaan verkkokoulutukseen Siviksen verkkotyökaluja (Zoom tai Itslearning), niiden käyttö on maksutonta Siviksen lisensseillä. Jos hyödynnät koulutuksessa omia verkko- tai etäyhteystyökaluja, koulutuksen välittömiin kuluihin kuluselvityksessä voi lisätä esimerkiksi koulutukseen suoraan kohdennettavat osallistujien lisenssimaksut. 

Muista lisätä verkossa toteutetut koulutukset Sivisverkkoon 

Järjestöjen toteuttama koulutus yhteistyössä Siviksen kanssa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudesta. Suoriteperusteena on kouluttajan opetustunnit. On tärkeää, että myös kaikki poikkeustilan aikana lähikoulutuksista verkkokoulutuksiksi siirretyt koulutukset raportoidaan Sivisverkossa. 

Sivikseltä tukea verkkokoulutuksen toteuttamiseen 

Sivis tukee jäsenjärjestöjä laadukkaiden verkkokoulutusten suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä tarjoamalla monipuolisia verkkokoulutuspalveluita. 

Tutustu tarkemmin:

Lisätietoja antavat:
koulutusassistentit Tanja Malk ja Tiia Herlevi: toimisto@ok-sivis.fi
verkko-koulutuksesta asiantuntijat Aino Laurila ja Meri Norola: verkkokoulutus@ok-sivis.fi

Koko henkilöstön yhteystiedot ovat Yhteystiedot-sivulla.