Tartu Erätauko-haasteeseen: Dialogeja aiheesta ”Elämä poikkeusajan Suomessa”

to 9. huhtikuuta 2020 14.21.00

Tule mukaan toteuttamaan Poikkeusajan dialogeja!  

Järjestöt ja yhdistykset ovat koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan ja siihen liittyvien rajoitusten takia joutuneet tekemään tavallista nopeampia päätöksiä. Toimintatapoja on muutettu ja on siirrytty toimimaan aikaisempaa enemmän verkossa. Myös monet hyvät suunnitelmat ovat jääneet odottamaan suotuisampia aikoja. Poikkeuksellinen aika antaa kuitenkin mahdollisuuden kokeilla erilaisia Erätaukoja. 

Millaisena tämä poikkeusaika näyttäytyy järjestöissä ja millaisia tunteita se on herättänyt? Haastamme nyt järjestöt mukaan järjestämään Poikkeusajan dialogeja. Dialogit järjestetään 16.4., 28.4., 12.5. ja 26.5. ja niihin voi osallistua omien mahdollisuuksien mukaan joko kaikkiin tai vaikka vain yhteen.

Poikkeusaikojen dialogit tarjoavat mahdollisuuden harjoitella Erätaukojen järjestämistä etänä. Nyt on siis mahdollisuus kokeilla ns. Etätaukoja. Keskusteluilla voi lisätä myös oman organisaation ymmärrystä siitä, miten korona on vaikuttanut toimintaan ja siinä mukana olevien ihmisten arkeen. Samalla organisaation fasilitointiosaaminen vahvistuu.

Dialogin toteutustavaksi suositellaan Erätauko-mallia ja keskustelun pituudeksi 90 minuuttia, mutta jokainen haasteeseen tarttuva voi myös käyttää itselle ja kohderyhmälle parhaiten sopivaa menetelmää ja toimintatapaa.

Keskustelun teemaa ”Elämä poikkeusajan Suomessa” voi tarkentaa omalle organisaatiolle ja kohderyhmälle sopivaksi. Aiheena voi olla esimerkiksi ”Elämä järjestössä/yhdistyksessä poikkeusajan Suomessa”, ”Mitä Elämä poikkeusajan Suomessa sinulle/meille on?”, ”Mitä Elämä poikkeusajan Suomessa on seniorina/ nuorena/työttömänä/lasten vanhempana/ koululaisena/alan X ammattilaisena?”. Aiheen määrittelyyn voi tarvittaessa saada apua.  

Tarkoitus on, että erilaiset toimijat järjestävät Poikkeusajan dialogeja samoina päivinä eri puolilla Suomea. Kaikki yksittäiset keskustelut ovat osa isoa valtakunnallista kokonaisuutta. Keskustelujen avulla halutaan lisätä ymmärrystä siitä, millaista on elää Suomessa poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa. 

Poikkeusajan dialogien kokonaisuutta koordinoivat DialogiAkatemia, Erätauko-säätiö ja valtiovarainministeriö. Haastedialogeista koostetaan joka toinen viikko kaikkien käyttöön laaja tilannekuva, jonka valtionvarainministeriö välittää valtion ja kuntien hallinnolle. Keskustelujen yhteenveto kootaan kaikkien hyödynnettäväksi osoitteeseen www.eratauko.fi

 

Keskustelun järjestämisen tueksi osallistujat saavat:  

  • Kutsupohjan teksteineen ja ehdotuksen kutsutavoista ja aikataulusta  
  • Erätauko-keskustelun käsikirjoituksen, josta löytyy keskustelun ohjaamiseen tarvittava ohjeistus eri alustoilla 
  • Perehdytyksen haastavien keskustelujen fasilitointiin ja dialogin etäfasilitointiin 15.4. klo 9-11 
  • Pienryhmäsparrauksen ja tuen ennen keskustelua ja ensimmäisen keskustelun jälkeen (aika sovitaan perehdytyksessä erikseen kullekin pienryhmälle). 

 

Keskustelun järjestäjän tulee:  

  • Ilmoittautua keskustelun järjestäjäksi ja ilmoittaa sopiva perehdytyksen päivämäärä  
  • Valita käytettävä alusta  
  • Kutsua keskustelijat  
  • Vetää keskustelu  
  • Varata keskusteluun henkilö, joka toimii kirjurina  
  • Raportoida keskustelussa esiin nousseista keskeisistä teemoista, näkökulmista ja oivalluksista lomakkeella heti keskustelun jälkeen. 

 

Ilmoitathan keskustelun tai keskustelujesi tarkennetun aiheen sekä päivämäärän niin pian kuin mahdollista DialogiAkatemiaan Janne Kareiselle. Mikäli keskusteluusi on avoin ilmoittautuminen, ilmoita myös kellonaika ja ilmoittautumisosoite/linkki.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

janne.kareinen@dialogiakatemia.fi, puh. 045 631 6516

Tartu haasteeseen!

 

Siviksen Etätauko-dialogit

Siviksen Erätauko-asiantuntijat ovat myös tarttuneet haasteeseen. Sivis järjestää neljä dialogia aiheesta ”Elämä järjestöissä poikkeusajan Suomessa” Zoom-verkkokokoustyökalulla. 

Tule mukaan kokeilemaan, miltä Erätauko-menetelmän hyödyntäminen verkossa tuntuu! Mukaan mahtuu kymmenen ensimmäistä, joten ilmoittauduthan nopeasti.

Ajankohdat ja ilmoittautuminen: 

Torstai 16.4. klo 14-15 − ILMOITTAUDU TÄSTÄ!

Tiistai 28.4. klo 17-18 − ILMOITTAUDU TÄSTÄ!

Tiistai 12.5. klo 14-15 − ILMOITTAUDU TÄSTÄ!

Tiistai 26.5. klo 17-18 − ILMOITTAUDU TÄSTÄ! 

Lähetämme osallistumislinkin ilmoittautuneille päivää ennen tilaisuutta.  

Tervetuloa mukaan!

 

Lisätietoja:
Viestintä- ja innovointipäällikkö Anne Ilvonen, anne.ilvonen@ok-sivis.fi
Asiantuntija Annika Tahvanainen-Jaatinen, annika.tahvanainen-jaatinen@ok-sivis.fi