Suomalaisissa järjestöissä viestintä on yhä tärkein osaamistarve

ke 5. joulukuuta 2018 08.00.00

Suomalaisissa järjestöissä viestintä on yhä tärkein osaamistarve, vapaaehtoiset toivovat heidän ohjaamiseensa ja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvää osaamista. 

 

Opintokeskus Sivis on vuodesta 2012 selvittänyt kolmen vuoden välein jäsenyhteisöjensä koulutus- ja osaamistarpeita. Tänä vuonna kysely avattiin Koulutus- ja osaamistarpeet järjestöissä myös laajemmin järjestötoimijoille ja vapaaehtoisille, ja yhteensä vastauksia saatiin 535 kpl. 

 

- Kuudessa vuodessa järjestöjen osaamistarpeet eivät ole suuresti muuttuneet, vaan viestintä ja sosiaalisen media hallinta puhuttavat niitä yhä. Verkostoitumistaitojen ja ennakointiosaamisen merkityksen kasvu on kuitenkin huomioitavaa, kertoo kyselyn toteuttanut asiantuntija Marion Fields.

 

Yhteiskunnallisen muutoksen nopeus ja laajuus haastavat järjestöt.

- Koulutuksesta ja oppimisesta haetaan kykyä hallita muutosta, lisää Fields.

 

Kansainvälisenä vapaaehtoisten päivänä 5.12. on hyvä kiinnittää huomiota siihen, mitä osaamista vapaaehtoiset näkevät järjestöjen ja yhdistysten kaipaavan. Kyselyyn vastanneet vapaaehtoiset olivat luonnollisesti työntekijöitä useammin sitä mieltä, että vapaaehtoistoiminnan johtamiseen ja hallintaan liittyvät taidot ovat merkittävä tarve. Lisäksi erityisesti nuoret vapaaehtoiset peräänkuuluttavat osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvää osaamista järjestökentälle.

 

- Nuoret hyötyvät osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta eniten, mutta sen hyödyistä kannattaisi puhua kaikenikäisten vapaaehtoisten keskuudessa, sanoo asiantuntija Marion Fields.

 

Verkko-opiskelun ja webinaarien suosi kasvaa järjestökentällä kokoajan, ja tulevaisuudessa niiden avulla opiskellaan aiempaa useammin järjestötaitoja itseohjautuvasti esimerkiksi pelien ja testien avulla. Myös vertaisoppimiseen ja esimerkiksi mentorointiin kannattaa yhä kiinnittää huomiota. Järjestöt ovat tällä hetkellä erittäin kiinnostuneita oppimaan koulutukseen liittyviä ja muitakin asioita toisiltaan, ja niiden välinen yhteiskehittäminen nousee tulevaisuudessa aiempaa merkittävämpään asemaan.

 

Katsauksen tuoreeseen koulutus- ja osaamistarvekyselyyn voit kokonaisuudessaan lukea täältä