Siviksen vuosi 2018 - katso video

ma 27. toukokuuta 2019 08.00.00

Viime vuonna juhlistettiin Opintotoiminnan Keskusliiton 75. toimintavuotta. Video esittelee toimintaamme ja sen painopisteitä juhlavuoden aikana. Mukana on myös tärkeimpiä avainlukuja muun muassa koulutustuntien käytöstä ja kehityksestä sekä jaetuista avustuksista.

75-vuotisen taipaleen kunniaksi julkaistiin Opintotoiminnan Keskusliiton ja Opintokeskus Siviksen ensimmäinen historiikki Oppimisen ilo, jonka kirjoittaja on Kriittisen Korkeakoulun toiminnanjohtaja, tietokirjailija Eero Ojanen.

Vuonna 2018 kehittämisen painopistealueita olivat aikuisväestön perustaitojen parantaminen, maahanmuuttajien kotouttaminen järjestöissä ja jäsenjärjestöjen koulutuksen laadun kehittäminen. Myös järjestöissä syntyvän osaamisen tunnistamista ja tunnustamista edistettiin toimintavuoden aikana. Keskeisessä roolissa työssä olivat kansainväliset hankkeet, verkostotyö, osaamismerkit sekä Täynnä osaamista -verkkokoulutus oppilaitosten opettajille ja opinto-ohjaajille. Vuoden aikana perustaitoja koulutettiin ja maahanmuuttajien kotouttamista edistettiin järjestötoiminnan kautta useammassakin hankkeessa, joista osa jatkuu edelleen.

Järjestöjen toiminnan tukemiseksi työskenneltiin useassa hankkeessa. SCOPE ja Futur3 - European Success Story -hankkeissa toimittiin kansainvälisten hankekumppaneiden kanssa ja kotimaisessa SoteNavi-hankkeessa tehtiin yhteistyötä sote-alan järjestöjen ja pk-yritysten sekä ammattikorkeakoulujen kanssa. Jäsenjärjestöjen toimintaa tuettiin myös esimerkiksi tarjoamalla tapahtumatuotantojen ohjauspalvelua.

Viestinnän saralla verkkosivujen kävijämäärät kasvoivat merkittävästi. Sivis oli aktiivinen monessa sosiaalisen median kanavassa: Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, LinkedInissä ja YouTubessa. Vuoden aikana ilmestyi yhdeksän SivisNYT-verkkolehteä, joilla oli 4100 lukijaa.

Koulutuksen kehitys jatkuu edelleen - katso video ja opi lisää!