Osaamismerkki ilahduttaa, kannustaa ja kiittää

ma 16. toukokuuta 2016 13.49.00

Osaamismerkkejä koskevasta kyselytutkimuksestamme järjestötoimijoille selviää, että järjestöt kehittävät osaamismerkkejä motivoidakseen toimijoitaan ja tukeakseen heidän osaamisensa tunnistamista. Osaamismerkkejä käytetään myös työkaluina järjestön brändin kirkastamiseen.

Kyselytutkimuksen mukaan osaamismerkki "ilahduttaa, kannustaa, antaa tunnustusta ja kiittää vapaaehtoistoiminnasta ja osaamisesta". Sitä voi "hyödyntää muussa elämässä, esim. työnhaussa" ja se "motivoi toimintaan ja tuo me-henkeä, kun on riittävästi saajia". Osaamismerkki myös "innostaa uusia toimijoita mukaan ja tuo merkitystä ja arvostusta omalle toiminnalle/osaamiselle". Tutkimuksesta selviää myös, että erityisesti nuoria ja somessa aktiivisia vapaaehtoisia pidetään hyvänä kohderyhmänä osaamismerkkien markkinoinnille. 

Osa osaamismerkin saaneista vastaajista tunsi, että merkkien vastaanottaminen omiin tarkoituksiin on hyödyllistä. Osa vastaajista kaipaa vielä lisää opastusta siihen, missä saatuja osaamismerkkejä voi näyttää. Yleisesti osaamismerkin tuomaan tunnustukseen suhtaudutaan ilahtuneesti.

Sivis tukee järjestötoiminnassa syntyvän osaamisen tunnustamista. Järjestämme osaamismerkkien saajille jatkossa lyhytkoulutuksia osaamismerkkien vastaanottamisesta ja näyttämisestä sekä koordinoimme yhteistyössä järjestöjen osaamismerkkien luomista.

Lisää tietoa osaamismerkeistä saa myös Virtuaaliset osaamismerkit -verkkomateriaalistamme!