Myös työikäisten perustaidoissa on puutteita: uudella koulutusmallilla parannetaan aikuisväestön arkea

pe 20. maaliskuuta 2020 15.32.00

news picture

Suomessa on tunnistettu uudenlainen digitaalinen kuilu: valtiovarainministeriön sekä Digi- ja väestötietoviraston arvioiden mukaan jopa noin neljänneksellä väestöstä olisi liian heikot digitaidot. 

Ryhmään kuuluu myös työikäisiä, joilla voi olla puutteita perustaidoissa eli luku-, numero- ja digitaidoissa. Niiden hallinta on edellytys sujuvalle arjelle. 
Kansalaisen perustaidot 2020 -webinaarissa pureudutaan ajankohtaiseen teemaan asiantuntijoiden avulla.  

Maksuttomassa ja kaikille avoimessa webinaarissa kuullaan puheenvuoroja muun muassa Sitran ja Tampereen yliopiston edustajilta ja esitellään Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran kehittämä Kaikkien-malli, jolla vahvistetaan työikäisten perustaitoja. 

Webinaari 25.3.2020 klo 12.30–16.00  
- Webinaari-ilmoittautuminen ja ohjelma: https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/koulutus/29148 

Vaikuttava koulutusmalli 

Perustaito-opetuksesta voi tehdä motivoivaa, kun koulutus suunnitellaan oppijan omista tarpeista. 

Oppijalähtöinen Kaikkien-malli saa aikaan vaikuttavia tuloksia. Se on perustaitojen koulutusmalli työikäisille. Kaikkien-mallissa perustaitoja ei kehitetä erillisesti, vaan tavoitteena on oppijan arjen haasteiden ratkaiseminen.  

Haasteet voivat liittyä esimerkiksi yhteiskunnalliseen osallistumiseen, kouluttautumiseen, työllisyystilanteeseen tai terveyteen. Kaikkien-mallin mukaisessa koulutuksessa sisältö ja tavoitteet suunnitellaan yhdessä oppijoiden kanssa. Tavoitteen saavuttamiseksi on käytettävä yhtä tai useampaa perustaitoa.  

Oppijalähtöisyyden ja eri perustaitojen yhdistämisen ohella Kaikkien-mallin kolmas merkittävä piirre on paikallisuus. Koulutuslinkitetään osaksi yhteisön sosiaalisia ja kulttuurisia olosuhteita.  

– Kaikkien-malli on epämuodollista ja tavoitteellista oppimista. Malli on skaalautuva. Se sopii myös käytettäväksi erilaisissa ympäristöissä, esimerkiksi harrastusryhmässä, sanoo projektipäällikkö Kaisa Välivehmas.  

Malli on kehitetty Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteisessä Kansalaisen perustaidot -hankkeessa. Kaikkien-malli on vapaasti käytettävissä. Malliin pääsee tutustumaan tarkemmin Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran järjestämässä Kansalaisen perustaidot 2020 -seminaarissa. 

Miksi perustaidot ovat tärkeitä? 

•    Lukutaitoon sisältyy mm. mediakriittisyys ja kyky tiedon aktiiviseen hakemiseen: Perustaitojen riittävä osaaminen auttaa ymmärtämään keinoja, joilla meihin pyritään vaikuttamaan. 

•    Numerotaitoihin kuuluvat myös esimerkiksi oman talouden hallinta ja vaikkapa ymmärrys helposti saatavien pikavippien haitallisuudesta.

•    Digitaaliset palvelut helpottavat asiointia, mutta verkkopalvelujen käyttämisen lisäksi on osattava huolehtia myös tietoturvastaan.  

Kansanvalistusseura sr. on maan vanhin, vuonna 1874 perustettu sitoutumaton sivistyssäätiö. Se edistää aikuisten oppimista ja tukee muun muassa perustaitojen kehittämistä yhteiskunnan eri aloilla. 

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen järjestöjen oppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. 
Kansalaisen perustaidot -hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. 

Lisätietoja

Opintokeskus Sivis, projektipäällikkö Kaisa Välivehmas, 040 717 7010, kaisa.valivehmas(a)ok-sivis.fi 
Kansanvalistusseura, koulutussuunnittelija Nina Hjelt, 050 471 3820, nina.hjelt(a)kvs.fi 
kansalaisenperustaidot.fi