Järjestöt tarvitsevat nyt viestintäosaamista sekä ennakointi- ja tulevaisuustaitoja

pe 5. maaliskuuta 2021 13.00.00

news picture

​​​​​​Opintokeskus Siviksen toteuttama järjestöjen osaamistarvekartoitus kertoo järjestöjen osaamisesta ja koulutustarpeista. Korona-aikana vastauksissa korostuvat verkkoviestintätaidot sekä kyky vastata eteen tuleviin haasteisiin.

Järjestöt ja yhdistykset tarvitsevat lisää tietoa ja taitoa sosiaalisen median mahdollisuuksiin, viestintään, ennakointi- ja tulevaisuustaitoihin, verkosto- ja yhteistyötaitoihin sekä hallitustyöskentelyyn. Aiheet nousivat kärkeen Opintokeskus Siviksen tuoreessa osaamistarvekyselyssä.

Ennakointi- ja tulevaisuustaitojen nousu viiden kärkeen oli yllätys. Vielä kaksi vuotta sitten reilut 40 prosenttia vastaajista piti ennakointi- ja tulevaisuustaitoja tärkeinä, nyt yli 60 prosenttia.

– Arvasin, että ennakoinnin tarve kasvaa, koska siitä puhutaan nykyään niin paljon, mutta en arvannut, että sen suosio nousee näin paljon. Olemme onnistuneet olemaan Siviksessä aikaamme edellä, kun olemme jo aiemmin järjestäneet aiheeseen liittyviä koulutuksia ja hankkeita, toteaa Siviksen asiantuntija Marion Fields.

Tulosten mukaan kaikelle osaamiselle on enemmän tarvetta kuin vuonna 2018, jolloin kysely edellisen kerran toteutettiin.

Digitalisaatioon liittyvien osaamistarpeiden kasvu on suurta. Sen selittää suureksi osaksi koronapandemia, jonka aikana järjestöt ovat siirtäneet toimintaansa vahvemmin verkkoon. Sosiaalisen median taitojen tarpeen taustalla onkin tällä kertaa usein toiminnallisuuden kehittäminen viestinnän sijaan. Kyselyn vastauksissa nousee myös esille huoli heikoista digitaidoista ja laitteiden puutteesta.

Tutustu julkaisuun: Järjestöjen osaamistarpeet ja koulutuksen trendit 2020

Kehitä ennakointi- ja tulevaisuustaitoja uusien työkalujen avulla

Siviksen verkkosivuilla on julkaistu uusia tulevaisuustyökaluja järjestöille ja yhdistyksille. Työkalujen avulla tulevaisuutta voi ennakoida niin yhdistyksen, vapaaehtoisten, lähimpien sidosryhmien kuin koko yhteiskunnankin näkökulmasta.

Työkalun ideana on, että yhdistys on verkostonsa keskipiste ja sen toimintaan vaikuttavat monien ihmisten ja ryhmien käsitykset tulevaisuudesta sekä yhteiskunnan muutos. Eri toimijoilta saatua tietoa yhdistetään ja näin saadaan käsitys organisaation tulevaisuudesta ja siitä, miten pitäisi toimia.

Vapaaehtoisten tulevaisuustaitoihin liittyvän osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen on myös tarjolla materiaalia. Tulevaisuustaitomalli nostaa esiin neljätoista erilaista taitoa, jotka ovat nyt ja tulevaisuudessa tärkeitä vapaaehtoisille kaikkialla Euroopassa. Malli ohjaa pohtimaan näiden taitojen osaamista sekä sitä, miten taitojen hallinnan voi osoittaa. Yhdistys voi myöntää vapaaehtoiselle osaamistodistuksen ja osaamismerkkejä hyödyntämällä valmiita pohjia.

Materiaalit verkkosivuilla: Tulevaisuustyökaluja järjestötoimintaan

Tulevaisuustyökalut kehitettiin Erasmus+-rahoitteisessa Future Skills For Volunteering -hankkeessa.
 

Teksti: Tia Yliskylä, Carolina Rebhan ja Mari Toivonen