Järjestökoulutus vastaa moniin ammatillisen koulutuksen osaamistavoitteisiin

ti 17. joulukuuta 2019 07.36.00

Opintokeskus Sivis on ollut mukana OPH:n kokeilussa, jossa Sivisverkon opintojaksojen osaamistavoitteita verrattiin tekoälyn semanttisen analyysin avulla valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen tavoitteisiin. Kokeilussa selvitettiin pienessä mittakaavassa, miten yksilön osaamista voidaan nostaa esille hyödyntämällä tekoälyä. Vastaavuuksia löytyi ja tämä tekoälyn hyödyntäminen edesauttaa järjestöosaamisen tunnustamista opinnoissa.

Suomessa jopa vajaa puoli miljoonaa henkilöä tarvitsee uudelleenkoulutusta tai laajaa täydennyskoulutusta lähivuosina. Erityisenä haasteena on, kuinka koulutukseen hakeutuisivat myös sitä eniten tarvitsevat. Uusiin osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttää koulutusjärjestelmältä joustavuutta sekä ihmisille mahdollisuuksia päästä tarvitsemaansa koulutukseen työn ohessa ja sen aikana.  Yksilön aiemman hankkiman osaamisen tunnistaminen manuaalisesti on erittäin työlästä ja aikaa vievää, mutta tekoälyn avulla yhteyksiä järjestökoulutuksen esimerkiksi ammatillisen koulutuksessa ja työelämässä vaadittavien osaamisten välillä on helpompi löytää.

Tekoäly löytää tehokkaasti tuhansien osaamiskuvausten joukosta sellaiset, joilla on potentiaalisesti yhteyksiä keskenään. Ihminen taas kykenee näistä tekoälyn löytämistä yhteyksistä tunnistamaan sellaiset, joilla on merkitystä opintojen hyväksilukemisen kannalta. Kokeilussa tarkastelluille 174 järjestökoulutukselle löydettiin kullekin tekoälyn avulla 0-10 vahvaa ja 0-33 vastaavuutta ammatillisen koulutuksen 8 178 tutkinnon osan joukosta. Opettajien sekä nuorisotyön asiantuntijoiden mukaan tekoälyn löydökset vastasivat jo aiemmin käsityönä tehtyä opettajien tulkintaa osaamisen tunnustamiseksi.

Kokeilun koordinoi Opetushallitus ja osaamiskuvausten tuottajina mukana olivat Opintokeskus Sivis, Partion nuorisoalan osaamiskeskus, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja teknisessä toteutuksessa VXT Research Oy, Rapida Oy sekä Reaktor Innovations Oy.