Lue lisää muualla verkossa

 

Työhyvinvointi järjestöissä

Kaunismaa, P. & Lind, K. Työhyvinvointi kolmannella sektorilla Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK. Sarja B. 37 Projektiraportit ja selvitykset.

Ristolainen, H. 2014. Osaajat järjestötyössä. Järjestötyöntekijöiden näkemyksiä ammattitaidosta, työn hallinnasta ja tulevaisuudesta. OK-opintokeskuksen julkaisu.

Ruuskanen, P.; Selander, K.; Anttila, T. 2013. Palkkatyössä kolmannella sektorilla  Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja / Työ ja yrittäjyys 20/2013

 

Työyhteisön kehittäminen

Manka, M-L., Mäenpää, M. 2010. Tulevaisuuden osaajaksi. Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella. Tutkimus- ja koulutuskeskus Sunergos Tampereen yliopisto. Sosiaali- ja terveysministeriö. Euroopan sosiaalirahasto. Kuntoutussäätiö.

Hasu, M., Kupiainen, M., Känsälä, M., Kovalainen, A., Leppänen, A. & Toivanen, M. 2010. Onnistu osaamisen uudistajana. Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen. Opas osaamisen ja uran kehittämistapojen arvioimiseksi ja parantamiseksi asiantuntijayrityksissä. Työterveyslaitos ja Turun yliopiston Kauppakorkeakoulu.

Helsingin kaupunki: Oppia ikä kaikki

 

Johtaminen ja työhyvinvointi

Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Yhdistys työnantajana

Työturvallisuuskeskus: Johtaminen ja esimiestyö

Työterveyslaitos: Hyvän johtamisen kriteerit

 

Toimiva yhteistyö

Työturvallisuuskeskus: Reilun pelin säännöt työyhteisössä

 

Oman työn hallinta

Työterveyslaitos: Stressi ja työuupumus

Työturvallisuuskeskus: psykososiaalinen kuormitus

Sykettä työhön -palvelu: psykososiaalisten riskien hallinta

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu: psykososiaalinen kuormitus

 

Työturvallisuuskeskus: Työn ja perheen yhteensovittaminen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Työn ja perheen yhteensovittaminen työpaikoilla

Väestöliitto: Perhe ja työ -sivusto

 

Osaaminen voimavarana

Työpiste-verkkolehti: Esimies, näin saat kehityskeskustelun rullaamaan

Sykettä työhön -palvelu: Työurakeskustelu työuran eri vaiheissa.