Lisätietoja

Verkkosivusto on luotu Opintokeskus Siviksen Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä -hankeessa. Hanke rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä -kehittämisohjelmasta, jota koordinoi Hämeen ELY-keskus. Hankkeen tavoitteena on tukea järjestötyöntekijöiden hyvinvointia ja työyhteisön toimivuutta sekä vahvistaa osaamisen kehittämisen käytäntöjä.

Verkkosivustolle on koottu osaamisen kehittämisestä ja työyhteisöjen kehittämisestä kiinnostuneiden järjestötoimijoiden käyttöön tietoa järjestöjen työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisestä. Sivustolla annetaan ideoita työhyvinvointiprosesssien läpiviemiseen ja tietoa verkosta löytyvistä valmiista materiaaleista. Sivuston rakentamisessa on hyödynnetty hankkeen pilottiorganisaatioiden ja vertaisverkostoissa mukana olleiden järjestötyöntekijöiden näkemyksiä sekä järjestötyöpaikoista tehtyjä tutkimuksia.

Lue lisää aiheesta

Lisätietoja sivustosta