Osaaminen voimavarana

Työssä on helpompi onnistua, kun tietää mitä osaa ja mitä muut työyhteisössä osaavat. Hyvin järjestetyllä perehdyksellä ja osaamisen ja asiantuntijuuden arvostuksella pystyy parantamaan työhyvinvointia ja kehittämään työtehtäviä kullekin sopivan, muttei liian haastaviksi. Osiosta löytyy vinkkejä osaamisen hyödyntämiseen työhyvinvoinnin parantajana ja perehdytyksen kehittämiseen.

Osaaminen tukee työhyvinvointia

Perehdytyskäytännöt tukevat osaamista