Kehityskeskustelut tukena työnhallinnassa


Kehityskeskusteluilla on keskeinen rooli työhyvinvoinnin ja osaamisen ylläpitämisessä työpaikoilla.  Kehityskeskusteluiden avulla on mahdollisuus tarkentaa työnkuvaa ja painopisteitä, keskustella onnistumisista ja suunnitella yhdessä pidemmän ajan tavoitteita ja osaamisen kehittämisen suuntia. Kehityskeskusteluissa käsitellään myös työhyvinvointiin ja kuormitukseen liittyviä kysymyksiä.

Kehityskeskustelun tarkoitus on tarjota kaksisuuntainen kanava keskusteluun. Parhaimmillaan kehityskeskustelut edistävät esimiehen ja alaisen välistä avointa ja arvostavaa suhdetta. Keskustelut noudattavat yleensä tiettyä runkoa ja osapuolten odotetaan valmistautuvan niihin etukäteen.  Kehityskeskustelutilaisuuksia järjestään tyypillisesti kerran tai kaksi vuodessa, mutta yhtä hyvin voi pitää lyhyitä kehityskeskusteluja pitkin vuotta.

Kehityskeskusteluissa voidaan pitää aineettoman palkitsemisen välineenä. Keskustelut ovat erinomainen paikka konkretisoida onnistumisia, kiittää hyvästä työstä ja keskustella työntekijän toiveista oman uransa suhteen. Työnantaja varmistaa, että työntekijä kokee työnsä mielekkääksi ja motivoivaksi, ja työntekijä voi tuoda esiin itselleen tärkeitä asioita.

Vaikka kehityskeskustelut ovat vakiintuneet monessa työpaikassa jatkuvaksi toiminnaksi, monet pienemmät järjestöt etsivät vielä tapoja toteuttaa niitä. Kehityskeskusteluita on suositeltavaa käydä myös puheenjohtajan ja operatiivisen johtajan välillä. Kehityskeskusteluun ei ole yhtä oikeaa tapaa. Tärkeintä on nostaa esille työn tavoitteet ja toimintaedellytykset sekä muodostaa yhteinen käsitys tulevasta.

Käykää läpi ainakin nämä - kehityskeskustelun tärkeimmät kysymykset:

  • Missä olet onnistunut?
  • Mikä työssäsi innostaa?
  • Mikä edistää tai heikentää jaksamistasi?
  • Millaista osaamista pitäisi kehittää? Millaista haluat kehittää?
  • Millaista tukea tarvitset saavuttaaksesi työn tavoitteet? Saatko sitä riittävästi?

Työkaluja ja malleja kehityskeskustelujen tueksi

Luonto-Liiton toiminnanjohtaja Leo Straniuksen blogi: Viisi vinkkiä kehityskeskusteluun

Riitta Hyppäsen ajatuksia kehityskeskusteluiden uudistamisesta: Kehityskeskusteluista onnistumiskeskusteluihin?
Työturvallisuuskeskus: onnistu kehityskeskusteluissa
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen: Esimerkkilomake kehityskeskusteluun