Toimiva yhteistyö

Järjestöissä korostuu monen tason yhteistyö. Työyhteisön pelisääntöjen on hyvä olla selvästi kirjattuna ja toimintatapoja on hyvä kehittää jo ilmapiirin, mutta myös tavoitteellisuuden vuoksi. Toisaalta oman työyhteisön ulkopuolella verkostoituminen tukee tavoitteissa ja antaa uusia näkökulmia omaankin työhön. Vinkkejä sisäisiin ja ulkoisiin yhteistyötapoihin saat alasivuilta.

Toimintatavoista pelisäännöiksi

Yhteistyön kehittäminen työpaikalla

Verkostot työn tukena