Esimiehenä järjestössä

Valokuva: Pelinappuloita, joilla on kasvot aseteltuna vaalealla alustalla.

Esimiehen perustehtäviä ovat osaamisen kehittämisen tukeminen, yhteisten suuntaviivojen luominen sekä yhteistyön ja oikeudenmukaisuuden edistäminen työyhteisössä. Järjestöissä esimiestaidot korostuvat, sillä kenttä on jatkuvassa muutoksessa. Lisäksi alaiset työskentelevät usein itsenäisissä asiantuntijatehtävissä. Järjestöjohtajalta vaaditaan hyviä reflektiotaitoja sekä kykyä havainnoida työyhteisön muutostarpeita.

Parhaimmillaan järjestöesimies on työyhteisön rohkaisija ja tukija, joka ylläpitää avointa keskustelukulttuuria. Myös esimiesasemassa olevat tarvitsevat tukea oman työnsä kehittämiseen ja vaikeiden tilanteiden edessä. Järjestöjohto voi kokoontua aika ajoin suunnittelemaan toimintaa, pohtimaan yhdessä tulevaisuuden tarpeita ja peilaamaan omia ajatuksiaan muiden näkemyksiin. Pienissä järjestöissä verkostoilla on merkittävä työnohjauksellinen rooli.


Kuntien eläkevakuutus Keva: Työkalupakki esimiehelle