Esimerkkejä kehittämisprosesseista

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä -hankkeessa pilotoitiin erilaisia työyhteisön kehittämisen malleja. Tälle sivulle on koottu esimerkkejä onnistuneista projekteista.

Aivovammaliitto oppi uutta ja paransi työhyvinvointia

Yhteiset pelisäännöt ja kalenterit, pikaviestimet sekä palavereihin tuotavien asioiden priorisointi tulivat osaksi Aivovammaliiton arkea työhyvinvointihankkeen myötä. Katso videolta, mitä uusia onnistumisen eväitä tiedottaja-toimittaja Pia Warvas, palvelusuunnittelija Anna-Mari Bruns ja toiminnanjohtaja Anne Porthén saivat hankkeesta.

(Haastattelut ja videon tuotanto: Tia Yliskylä)

Keskustelutaidot ja työhyvinvointi lisääntyivät Parkinson-liitossa

Parkinson-liitossa työhyvinvointi parani kehittämällä sisäistä viestintää ja muita työtapoja:

– Minut yllätti eniten se, että vaikka työmme päämäärä on laajasti tiedossa, kaikkien ei ollutkaan helppo hahmottaa, miten oma työ jäsentyy osaksi kokonaisuutta, Parkinson-liiton toiminnanjohtaja Hanna Mattila sanoo.

Koko artikkelin voit lukea SivisNYTin artikkelista.

Office 365 -ohjelmisto yhteistyön tukena Hengitysliitossa

Hengitysliitossa otettiin yhteistyön ja tiedonjaon sujuvoittamiseksi käyttöön Office 365 -ohjelmisto hankkeella, johon työntekijät onnistuttiin sitouttamaan käyttötarvekyselyillä ja riittävällä koulutuksella. Hankkeen myötä avun pyytäminen ja saaminen sekä etenkin yhteistyö aluepaikkakuntien kanssa on helpottunut.

Lue koko tarina yhteistyön kehittäminen työpaikalla -sivulta.

Suomen Romanifoorumi – Perehdytyskäytännöt kuntoon

Hanketyöntekijöiden ja muiden määräaikaisuuksien myötä järjestötyössä korostuu hyvän perehdytyksen tarve. Suomen Romanifoorumissakin juuri hankkeet loivat tarpeen päivittää perehdytyskäytäntöjä. Käytäntöjen päivityksessä käytiin läpi niin materiaaleja kuin itse perehdytysprosessiakin, myös hallituksen ja työntekijöiden yhteistyön näkökulmasta.

Romanifoorumin tarinan ja vinkit perehdytyskäytäntöjen kehittämiseen löydät perehdytyskäytännöt tukevat osaamista -sivulta.