Vapaaehtoisten ohjaus muutoksessa

Valokuva: kahvikuppi ja lehtiö pöydällä

Vapaaehtoisten kanssa toimivat järjestötyöntekijät kokevat työnsä keskimäärin kuormittavammaksi kuin muut järjestötyöntekijät. Selitys löytyy vapaaehtoistoiminnan ohjaamisen haastavuudesta, joka liittyy mm. pitkiin, toimistoaikojen ulkopuolelle sijoittuviin työaikoihin. Työajoista johtuvaa kuormitusta voi vähentää esimerkiksi sopimalla yhdessä työajoista, joiden ulkopuolella työntekijä ei ole vapaaehtoisten tavoitettavissa.

Opintokeskus Siviksen koordinoiman Futur3-hankkeen selvityksen mukaan tulevaisuuden vapaaehtoistoiminnassa tarvitaan paljon uusia taitoja. Kysyimme Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestöpäällikkö Arja-Liisa Maunolta, miltä vapaaehtoistyön ohjaamisen tulevaisuus näyttää ja millaisia vaatimuksia se asettaa järjestöjen työntekijöille


valokuva: Arja-Liisa MaunoMikä vapaaehtoisten ohjaamisessa on haastavaa, järjestöpäällikkö Arja-Liisa Mauno?

Järjestötyö on muutoksessa. Haasteita vapaaehtoisten ohjaamiseen tuovat mm. yhteiskunnallinen monimuotoisuus ja hallinnollisten tehtävien lisääntyminen. Vapaaehtoisten vaihtuvuutta täytyy osata ennakoida ja omaa ajankäyttöä suunnitella. Vapaaehtoiset toimivat myös eri motiiveista kuin työntekijät, eikä heitä sido samat säännöt kuin palkkatyöntekijöitä. Työntekijä voi kohdata ennakoimattomia, kaoottisia tilanteita, joihin pitää kyetä reagoimaan rauhallisesti.

Miten vapaaehtoistyön ohjaamista voi suunnitella?

Vapaaehtoisten kanssa työskenteleville on hyvä olla olemassa selkeät pelisäännöt ja ohjeistukset, jotta työ ei kuormita liikaa. Erilaisia kuormittavia tilanteita voi käydä läpi etukäteen, samoin kuin keinoja niistä selviämiseen. Työnantajan tulisi seurata vapaaehtoistyön parissa työskentelevien jaksamista. Työntekijöillä tulisi olla tarvittaessa mahdollisuus keskustella jaksamisesta ja vaikeista tilanteista sekä saada tukea niistä selviämiseen.

Mitkä asiat sitouttavat vapaaehtoisia toimintaan?

Keskeistä vapaaehtoisten sitouttamisessa ovat motivoiminen ja yhteisöllisyys. Vapaaehtoisen roolin on oltava selkeä, samoin palkkatyöntekijöiden. Järjestön arvopohjan tekeminen näkyväksi auttaa houkuttelemaan oikealta pohjalta toimivia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Myös arvostusta vapaaehtoistyön tekijöille täytyy osata näyttää!


 

Järjestöjalostamo-hankkeen sivuilta löytyy JalostamoTV-videoita, joissa kerrotaan vapaaehtoistoiminnan eri ulottuvuuksista. Hanke on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) toimintaa.