Mistä syntyy työhyvinvointi järjestöissä?

Tutkimukset osoittavat, että järjestöissä työskentelevät kuvaavat usein työtään merkitykselliseksi ja vaihtelevaksi, mutta myös ennakoimattomaksi ja ajoittain kuormittavaksi. Järjestöissä tarvitaan uudenlaisia käytäntöjä työyhteisöjen tukemiseen ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Järjestötyössä on useita erityispiirteitä

Järjestön toimintaympäristön muutoksista varsinkin hankerahoituksen lisääntyminen on vaikuttanut työn tekemiseen. Palkkatyön määrä järjestöissä kasvaa, mutta samalla kasvaa myös määräaikaisten työntekijöiden määrä. Epävarmuus töiden sisällöstä ja jatkuvuudesta sekä työn ja muun elämän ristiriidat laskevat työelämän koetun laadun julkista ja yksityistä sektoria alhaisemmaksi.

Työyhteisöjen kasvaessa perehdytys ja osaamisen jakaminen ovat entistä tärkeämpiä. Myös kokeneempien työntekijöiden on hyvä aika ajoin pysähtyä tarkistamaan, miten työ sujuu ja vastaako oma osaaminen sen vaatimuksia. Varsinkin pienemmissä järjestöissä mahdollisuudet tarjota koulutusta ovat rajalliset. Hyvällä suunnittelulla jokaisella on silti mahdollisuus kasvattaa tarvittavaa osaamista.

Vaikka järjestöissä koetaan työn imua, on tärkeää tunnistaa, mikä työssä kuormittaa. Vapaaehtoisten toimintakausi painottuu monessa järjestössä ja yhdistyksessä kiireisiin kevät- ja syyskuukausiin, jolloin ohjausta, neuvontaa ja järjestön tarjoamia palveluita kaivataan eniten. Myös verkostoista ja kumppaneilta voi nousta monenlaisia ehdotuksia ja toiveita, joihin on syytä tarttua. Selkeät tavoitteet omalle työlle ja varautuminen ennakoimattomiin tehtäviin auttavat ratkaisemaan kiperiäkin tilanteita. Työtä tasapainottamaan tarvitaan riittävästi vapaa-aikaa, matkatyöstä palautumista edistämään joustavia työaikoja ja itsenäisen työn pulmatilanteisiin työyhteisön tukea.

Lisää järjestötyöntekijöiden näkemyksistä työnhallinnasta ja osaamisen kehittämisestä löydät Siviksen Osaajat järjestötyössä -selvityksestä. Näiden sivujen toivomme antavan ideoita ja apua oman työyhteisön kehittämisen suunnitteluun ja toteuttamiseen.


  Järjestöjalostamo-hankkeen sivuilta löytyy JalostamoTV-videoita, joissa kerrotaan vapaaehtoistoiminnan eri ulottuvuuksista. Hanke on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) toimintaa.