Täytekuva

Koulutusten suunnittelun ohjaus

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on oleellinen osa koulutusten suunnittelun prosessia. Osaamisperusteisesti suunnitellussa koulutuksessa tulee pohdittavaksi seuraavia kysymyksiä. Tarkemmin osaamisperusteisen koulutussuunnitelun prosessista voi lukea Opintokeskus Siviksen Lisää laatua koulutukseen -oppaasta.

Kokonais- ja vuosisuunnittelu

 • Mistä järjestön koulutuskokonaisuus syntyy?
 • Millaisia painopisteitä koulutuskokonaisuudessa on vuosittain?
 • Kuka vastaa kokonaisuuden suunnittelusta ja päivittämisestä?
 • Miten yksittäisistä koulutuksista muodostetaan osaamiskokonaisuuksia?

Osaamistarpeiden analysointi

 • Mitä osaamista osallistujilla on?
 • Mitä osaamista osallistujat haluavat/ tarvitsevat?
 • Miten oma koulutus vastaa osaamiseen?

Ydinainesanalyysi

 • Mikä on koulutuksen ydinsisältö?
 • Mikä on koulutuksen täydentävä sisältö?
 • Mikä on koulutuksen erityissisältö?
 • Miten koulutus sopii järjestön koulutuskokonaisuuteen?

Mitoitus ja pisteytys

 • Miten koulutus mitoitetaan?
 • Miten koulutus opintopisteytetään?

Osaamistavoitteiden asettaminen

 • Millaista ja minkä tasoista osaamista koulutus tuottaa?
 • Mitä osallistujien tulee osata koulutuksen suoritettuaan?

Sisältöjen suunnittelu

 • Kuinka monta moduulia koulutus pitää sisällään?
 • Mitä oppimistehtäviä ja kirjallisuutta moduuleihin liittyy?
 • Kuka vastaa koulutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista?

Opetusmenetelmät

 • Miten koulutus toteutetaan (lähi, etä, monimuoto)?
 • Millaisia opetusmenetelmiä on valittu ja mihin valinta perustuu?

Palaute ja arviointi

 • Miten osaamista voidaan arvioida?
 • Miten koulutuksesta kerätään palautetta?
 • Miten koulutusta voidaan kehittää?