Opitaan yhdessä

Opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien asiointi tapahtuu 12.1.2017 alkaen Sivisverkossa. Tällä sivulla on esitelty tiivistetysti ohjeet vertaisopintoryhmien toteuttamisesta yhteistyössä Siviksen kanssa vuoden 2017 alusta lähtien.

Mikä on vertaisopintoryhmä?

Vertaisopintoryhmässä opitaan yhdessä vertaisten kanssa. Opiskelu voi olla tietojen lisäämistä, taitojen harjaannuttamista, osaamisen kehittämistä tai toimintakyvyn ylläpitämistä yhdessä toisten kanssa. Tärkeää on kokemusten ja näkemysten jakaminen. Opiskeluaihe, tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä. Kaikki ryhmän jäsenet ovat vastuussa ryhmän oppimisesta.

1. Tuki vertaisopintoryhmille

Opintokeskus Sivis tukee jäsenjärjestöjensä ja niiden yhdistysten opintoryhmien toimintaa.

Taloudellisen tuen edellytykset:

  • opintoryhmän toiminta on osa rekisteröidyn yhdistyksen toimintaa
  • ryhmässä on vähintään viisi 15 vuotta täyttänyttä jäsentä
  • ryhmä tekee suunnitelman opiskelukauden alussa
  • ryhmä opiskelee vähintään 10 tuntia (1 oppitunti = 45 minuuttia) yhden kalenterivuoden aikana
  • opintoryhmän kulut on merkitty rekisteröidyn yhdistyksen kirjanpitoon.

 

Opintoryhmä voi saada taloudellista tukea enintään niin monelle oppitunnille kuin Sivisverkkoon tehdyssä suunnitelmassa on opiskelun laajuudeksi ilmoitettu. Tuen saaminen edellyttää, että opintoryhmän opiskelusta on aiheutunut kuluja.

Tuki maksetaan yhdistyksen Sivisverkkoon ilmoitetulle tilille. Taloudellinen tuki on enintään 3 €/oppitunti. Muuta tukea voidaan maksaa rajatulle määrälle opintoryhmiä, joiden opiskelusta on tehty Siviksen ja järjestön välillä erillinen sopimus.

2. Vertaisopintoryhmien sähköinen asiointi

Vertaisopintoryhmä- ja opintojaksoasioissa asioidaan opintokeskuksen kanssa täysin sähköisesti Sivisverkossa. Opintoryhmien asiointi paperilla on mahdollista vain erityistapauksissa, siitä tulee neuvotella erikseen koulutuspäällikön kanssa ennen asioinnin aloittamista.

Sivisverkossa asiointi edellyttää opintoryhmän yhteyshenkilöltä käyttäjätilin luomista. Ennen tunnuksen luomista kannattaa tutustua Sivisverkon eri käyttäjärooleihin. Jokaisessa yhdistyksessä tulee olla vähintään yksi Sivisverkon vastuuhenkilö, joka voi tallentaa ja tarvittaessa muokata Sivisverkossa yhdistyksen tilinumeroa, jonne vertaisopintoryhmän tuet maksetaan. Yksittäisen vertaisopintoryhmien asiointia voi hoitaa Sivisverkossa Koulutuksen vastuuhenkilön -roolilla, jos yhdistyksen tilinumero on tallennettu Sivisverkkoon.

Käyttäjätili luodaan kirjautumalla Sivisverkkoon ensimmäisen kerran henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Kirjautumisen yhteydessä järjestelmään muotoutuu käyttäjätunnus, joka on henkilön ilmoittama henkilökohtainen sähköpostiosoite, ja salasana, joilla Sivisverkkoon kirjaudutaan jatkossa. HUOM! Sivisverkon käyttäjätunnuksena ei voi käyttää yhdistyksen yhteistä sähköpostiosoitetta (esim. toimisto@.. -muotoiset osoitteet), koska tunnus on asioijan henkilökohtainen.

Opintoryhmän ohjaaja tai ryhmän yhteyshenkilö hakee Sivisverkossa käyttöoikeutta siihen yhdistykseen, jossa kyseinen vertaisopintoryhmä toimii. Jos henkilö toimii useassa yhdistyksessä, hänen tulee hakea käyttöoikeutta jokaiseen yhdistykseen, jossa toteuttaa opintoryhmiä tai opintojaksoja.

3. Järjestön vertaisopintoryhmien tuntikiintiö

Sivis jakaa järjestölle vuosittain vertaisopintoryhmien tuntikiintiön. Opintoryhmän opiskelu on toteutettava kalenterivuoden aikana. Suosittelemme, että järjestö käyttää kaikki sille jaetut tunnit vuoden aikana.

4. Suunnitelman laatiminen Sivisverkossa

Tallenna suunnitelma Sivisverkkoon aina uuden opiskelukauden alkaessa. Ryhmälle varataan tunnit suunnitelman kautta järjestön vertaisopintoryhmien tuntikiintiöstä. Jos ryhmä ei käytä kaikkia varaamiaan tunteja, ne palautuvat järjestön tuntikiintiöön vasta, kun ryhmä tekee selvityksen Sivisverkossa tai peruuttaa ryhmän suunnitelman. Järjestön tuntikiintiön seuraamisen helpottamiseksi suosittelemme, että vertaisopintoryhmät tekisivät ainakin yhden välitilityksen, jos kyseessä on pidempikestoinen opintoryhmä. Vuoden kuluessa voi toteuttaa useampiakin opintoryhmiä.

Toukokuun loppuun mennessä päättyvien ryhmien kuluselvitykset tulee tehdä 16.6.2017 mennessä. Joulukuussa 2017 päättyvien ryhmien kuluselvitykset on tehtävä 15.1.2018 mennessä.

Opintoryhmän suunnitelman voi tehdä Sivisverkkoon aikaisintaan 3 kk ennen kuin ryhmän opiskelukausi alkaa. Sen on oltava Sivisverkossa (julkaistu-tilassa) kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa opiskelukauden alkamisen jälkeen. 

Suunnitelmaa ei erikseen tarkisteta Siviksessä. Suunnitelma voidaan kuitenkin hylätä opintoryhmän tilitysvaiheessa, jos se ei täytä kaikkia tuen edellytyksiä.

Suunnitelman tekemiseen Sivisverkossa on kaksi eri mahdollisuutta:

  1.  tehdään kokonaan uusi suunnitelma tai
  2. käytetään jo toimineen vertaisopintoryhmän suunnitelmaa pohjana Kopioi pohjaksi -toiminnon avulla (otetaan käyttöön myöhemmin vuoden 2017 aikana).

5. Osallistujaluettelon täyttäminen

Lisää Sivisverkon osallistujaluetteloon opintoryhmän jäsenten nimet ja sähköpostiosoitteet suunnitelman tallentamisen jälkeen.  Voit täydentää osallistujaluetteloa ryhmän toiminnan aikana, jos ryhmään tulee uusia osallistujia.

Osallistujalistan voi tuoda Sivisverkkoon myös Excel-taulukkona. Excel-taulukon käyttäminen helpottaa usein lähes samalla osallistujajoukolla toteuttavien vertaisopintoryhmien asiointia: tietokoneelle tallennettuun taulukkoon tarvitsee tehdä vain tarvittavat osallistujapäivitykset ja tallentaa sen jälkeen päivitetty lista Sivisverkkoon.

Vertaisopintoryhmiin liittyvissä asioissa sinua neuvovat ja ohjaavat:

Tiia Herlevi

toimistosihteeri

vertaisopintoryhmien neuvonta, tukihakemukset

Puh. 040 839 8777

Lähetä sähköpostia

Lea Lihavainen

asiantuntija

koulutuksen ohjaus (neuvonta-, luonto- ja ympäristöjärjestöt), yhdistys- ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Pohjois-Karjala, Pohjois- ja Etelä-Savo

Puh. 040 717 7018

Lähetä sähköpostia

Riitta Tervasmäki

asiantuntija

koulutuksen ohjaus (kasvatus- ja kulttuurijärjestöt), järjestökoulutuksen kehittäminen, aluetyö Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Puh. 040 717 7020

Lähetä sähköpostia