Opitaan järjestöissä

Opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien asiointi tapahtuu 12.1.2017 alkaen Sivisverkossa. Tällä sivulla on esitelty opintojaksojen toteuttamisesta yhteistyössä Siviksen kanssa vuoden 2017 alusta lähtien. Tarkemmat ohjeet opintojaksojen asiointiin löytyvät Sivisverkon eri toimintojen yhteydestä sekä tämän sivun oikeasta laidasta. Ohjeet oman käyttäjätunnuksen tekemiseen Sivisverkkoon löydät täältä.

Opintojaksojen ohjaus

Opintojakso on opetuksen ja opintojen perusyksikkö, joka tarkoittaa esimerkiksi yhtä asiakokonaisuutta käsittelevää koulutusta tai kurssia.

Opintojakson hyväksyminen Opintokeskus Siviksen koulutukseksi edellyttää koulutukselta hyvää pedagogista laatua. Asiantuntijamme auttavat järjestöjä koulutuksen kehittämisessä ja laadun varmistamisessa sekä tukevat jäsenjärjestöjen koulutustoiminnan suunnittelua.

Yhteyshenkilöt
Jokaiselle järjestöryhmälle on nimetty Siviksessä yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilöt perehdyttävät keskusjärjestöjen ja piirien työntekijöitä yhteistyöhön opintokeskuksen kanssa ja tukevat jäsenjärjestöjen koulutustoiminnan suunnittelua. Kysy neuvoja oman järjestösi yhteyshenkilöiltä.

Sivisverkkokoulutus
Koulutamme järjestöjen työntekijöitä ja vapaaehtoisia Sivisverkon käytöstä. Tutustu koulutustarjontaamme.

Arviointi
Sivisverkossa on kaikille opintojaksoille palautelomake. Alle kuusi tuntia kestävissä opintojaksoissa koulutuksen vastuuhenkilö päättä itse, lähettääkö palautelomakkeen osallistujille. Kuusi tuntia tai kauemmin kestävissä opintojaksoissa Sivisverkko lähettää palautekyselyn automaattisesti kaikille koulutukseen osallistuneille. Koulutuksen vastuuhenkilö voi myös itse lähettää kyselyn heti koulutuksen päättymisen jälkeen tarkistettuaan osallistujaluettelon. Tutustu Järjestöarvioinnin ilmansuuntia -materiaaliin, joka on tuotettu järjestöjen itsearvioinnin tueksi.

Taloudellinen tuki

Jäsenjärjestön saama taloudellinen tuki perustuu järjestön (ja sen piirien ja yhdistysten) syksyisin Sivisverkossa tekemään vuosisuunnitelmaan ja tuntiehdotuksiin. Järjestö voi laatia Sivisverkossa myös pidemmän aikavälin koulutuksen kokonaissuunnitelman.

Tuntien hinnat vuonna 2017:

  • painopiste: 21 euroa/tunti,
  • muu koulutus 21 euroa/tunti,
  • opintojaksomalli 21 euroa/tunti
  • järjestöjen yhteiset koulutukset 21 euroa/tunti.
     
  1. Opetustunti on pituudeltaan 45 minuuttia. Jos opetustunteja on peräkkäin useita, niiden välillä on oltava riittävästi taukoja.
  2. Taloudellinen tuki on enintään 55 % kuluista, jotka aiheutuvat opintojakson toteuttamisesta, kuitenkin enintään 21 euroa/opetustunti. Näitä kuluja ovat esim. palkkiot, tilavuokrat, opetusvälineet, osallistujien matkakulut ja lehti-ilmoitukset. Jos opintojakson kuluihin kohdistuu muuta julkista tukea, yhteenlaskettu tuki ei saa olla yli 100 %.
     

Teethän opintojakson selvityksen Sivisverkossa neljän viikon aikana opintojakson päättymisestä!

Opintojaksoihin liittyvissä asioissa sinua neuvovat ja ohjaavat koulutussihteerit sekä koulutusasiantuntijamme.

Kirsi Ahonen

asiantuntija

kansanterveys- ja vammaisjärjestöt

Puh. 040 717 7013

Lähetä sähköpostia

Lea Lihavainen

asiantuntija

koulutuksen ohjaus (neuvonta-, luonto- ja ympäristöjärjestöt), yhdistys- ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Pohjois-Karjala, Pohjois- ja Etelä-Savo

Puh. 040 717 7018

Lähetä sähköpostia

Tanja Malk

koulutussihteeri

opintojaksojen ja ammatillisen lisäkoulutuksen selvitykset ja ohjaus, tilitys, opintosetelikoulutukset

Puh. 040 731 5608

Lähetä sähköpostia

Heli Nieminen

koulutussihteeri

opintojaksojen ja ammatillisen lisäkoulutuksen selvitykset ja ohjaus, tilitys, opintosetelikoulutukset

Puh. 0400 536 287

Lähetä sähköpostia

Minna Pesonen

asiantuntija

Digipolku töihin -hanke, verkkopedagogiikka, sosiaalisen median koulutus

Puh. 040 530 2239, Twitter: @minna_pe

Lähetä sähköpostia

Susanna Plathan

koulutuspäällikkö

Puh. 0400 950 180, Twitter: @splathan

Lähetä sähköpostia

Antero Pohjatalo

asiantuntija

koulutuksen ohjaus (kansanterveys- ja vammaisjärjestöt), Sivisverkko, verkkopedagogiikka ja verkko-oppimisympäristöt

Puh. 040 720 5745

Lähetä sähköpostia

Matti Rautavirta

asiantuntija

koulutuksen ohjaus (neuvonta-, luonto- ja ympäristöjärjestöt), ammatillinen lisäkoulutus, koulutuspalautteet, alutyö Pirkanmaa, Häme, Päijät-Häme ja Keski-Suomi

Puh. 040 717 7017

Lähetä sähköpostia

Annika Tahvanainen-Jaatinen

asiantuntija

koulutuksen ohjaus (kansanterveys- ja vammaisjärjestöt), järjestökoulutuksen kehittäminen, aluetyö Varsinais-Suomi ja Satakunta

Puh. 040 717 7019

Lähetä sähköpostia

Riitta Tervasmäki

asiantuntija

koulutuksen ohjaus (kasvatus- ja kulttuurijärjestöt), järjestökoulutuksen kehittäminen, aluetyö Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Puh. 040 717 7020

Lähetä sähköpostia

Mia Valanne

asiantuntija

koulutuksen ohjaus (erityisjärjestöt), koulutuksen laatu

Puh. 050 435 1088

Lähetä sähköpostia