Sivisverkon käyttöohjeet on siirretty Opintokeskuskus Siviksen verkkosivuilla Palvelut-osioon, opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien asioinnin esittelyn yhteyteen.

Jäsenjärjestöjen Sivisverkon pääkäyttäjille on avattu oma sivu Sivisverkon käytön ja ohjaamisen tueksi.

 

Uutiset

Sivisverkko auttaa yhdistysviestijää

Järjestöjen ja yhdistysten koulutukset ovat vetovoimaisia. Monet yhdistykset käyttävät tiedotuskanavia luovasti ja monipuolisesti pienelläkin budjetilla. Silti uusiakin kanavia tarvitaan, eikä markkinointia oikein voi tehdä liikaa. Sivisverkko-tietojärjestelmämme tarjoaa koulutusten markkinointiin lisäkanavan.

Sivisverkko tuo mukanaan paljon uutta

Viestintä- ja innovointipäällikkö Anne Ilvonen kertoo miten Sivisverkko helpottaa järjestökoulutusta suunnittelevan elämää.

Opintokeskus Sivis on koulutuksen asiantuntija

Opintokeskus Sivis on järjestökoulutuksen ja koulutuksen laadun asiantuntija. Näin linjaavat tulevaisuutta Opintokeskus Siviksen toiminnanjohtaja Marja Anitta Pehkonen, Opintokeskus Siviksen hallituksen puheenjohtaja Milla Kalliomaa sekä varapuheenjohtaja Timo Ruoko.