Kontaktuppgifter

Kontorens kontaktuppgifter
> se karta och vägbeskrivning

Öppethållningstider: vardagar kl. 10.0015.00 (juni, juli och augusti kl. 1014.30). Kontorets e-postadress är toimisto@ok-sivis.fi.

Personalens e-postadresser: förnamn.efternamn@ok-sivis.fi.

 

Ledningsgruppen

Marita Salo

verksamhetsledare, rektor

Tel. 050 536 1913, Twitter: @MaritaSalo

skicka email

Anne Ilvonen

kommunikations- och innovationschef

Tel. 050 587 9423, Twitter: @AnneIlvonen

skicka email

Satu-Päivikki Lehtonen

förvaltningschef

Tel. 040 673 5756

skicka email

Anni Piipponen

ledningens assistent

Tel. 040 717 7022

skicka email

Susanna Plathan

utbildningschef

Tel. 0400 950 180, Twitter: @splathan

skicka email

Personal

Marion Fields

sakkunnig

projekt, utvecklandet av utbildnings- och organisationsverksamhet, identifierande och erkännande av kompetens

Tel. 040 350 4500, Twitter: @marion_fields

skicka email

Anna Grant

sakkunnig

Tel. 050 550 2377

skicka email

Tiia Herlevi

utbildningssekreterare

rådgivning beträffande studiecirklar, ansökan om understöd

Tel. 040 839 8777

skicka email

Eeva Jeronen

sakkunnig

projekt, utvecklandet av utbildnings- och organisationsverksamhet, regionarbete i Mellersta Finland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland

Tel. 040 717 7015

skicka email

Maija Kangasniemi

sakkunnig

ekonomi och utveckling

Tel. 040 717 7012

skicka email

Jussi Keskitalo

sakkunnig

Sivisverkko

Tel. 040 717 7017

skicka email

Lea Lihavainen

sakkunnig

utvecklandet av förenings- och organisationsverksamhet, regionarbete i Norra Karelen och i Norra och Södra Savolax

Tel. 040 717 7018

skicka email

Tanja Malk

utbildningssekreterare

handledning beträffande studieperioder och yrkesinriktad fortbildning samt redovisning beträffande dessa, avräkningar, studiesedelutbildningar

Tel. 040 731 5608

skicka email

Virpi Markkanen

sakkunnig

utvecklandet av organisationsutbildning, regionarbete i Nyland och Sydöstra-Finland

Tel. 050 374 5869, Twitter: @VirpiMarkkanen

skicka email

Heidi Odell

sakkunnig

Tel. 040 717 7010

skicka email

Raisa Omaheimo

sakkunnig

Tel. 050 550 2447, Twitter: RaisaOmaheimo

skicka email

Lotta Pakanen

sakkunnig

utvecklandet av utbildning, digitala kompetensmärken, identifierandet och erkännande av kompetens, regionarbete i Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland

Tel. 050 307 0519, Twitter: @lottaon

skicka email

Antero Pohjatalo

sakkunnig

Utvecklandet av utbildning, Sivisverkko, nätpedagogik och nätbaserade inlärningsplattformer

Tel. 040 720 5745

skicka email

Carolina Rebhan

kommunikationssakkunnig

Tel. 040 717 7021

skicka email

Heidi Ristolainen

sakkunnig

utvecklandet av utbildnings- och organisationsverksamhet, regionarbete i Nyland

Tel. 040 738 1702, Twitter: @HeidiRisto

skicka email

Sirpa Sulku

sakkunnig

Tel. 050 560 5133, Twitter: @sirpasulku

skicka email

Annika Tahvanainen-Jaatinen

sakkunnig

Utvecklandet av utbildnings- och organisationsverksamhet, regionarbete i Egentliga Finland och Satakunta

Tel. 040 717 7019

skicka email

Tiina Tanskanen-Kudjoi

sakkunnig

Nätpedagogik och utvecklandet av nätbaserade inlärningsplattformer

Tel. 0400 537 262

skicka email

Mari Toivonen

kommunikationssakkunnig

Tel. 046 922 0021

skicka email

Anu Törrö

mediaplanerare

Tel. 040 717 7013, Twitter: @Anu_Tor

skicka email

Mia Valanne

sakkunnig

Utvecklandet av organisationsutbildning, utbildningens kvalitetssystem

Tel. 050 435 1088

skicka email