Projekt

Studiecentralen Sivis bedriver mångsidig projektverksamhet. Sivis förverkligar både nationella och internationella projekt i egenskap av studiecentral och i samarbete med sina medlemsorganisationer. Projektverksamhetens målsättning är att utveckla organisationsutbildning och dess kvalitet. Med hjälp av projekten producerar vi nya studiehelheter och -material samt stöder utvecklandet av organisations- och föreningsverksamhet. 

Vår internationella projektverksamhet strävar till att ge nya insikter i och synvinklar beträffande organisationsutbildning och utvecklandet av medborgarverksamhet. För information om Sivis projekt, se vår finskspråkiga projektsida.