Tillsammans med medlemsorganisationerna

Vår medlemskår utgörs av 80 riksomfattande medborgarorganisationer. Folkhälso- och handikapporganisationer, utbildnings- och kulturorganisationer, specialorganisationer samt rådgivnings-, natur- och miljöorganisationer deltar i verksamheten. Samtliga är partipolitiskt obundna. 

De olika organisationsgrupperna har egna utsedda kontaktpersoner på studiecentralen. Dessa håller kontakt med organisationernas huvudkontor och distrikt. De: 

  • introducerar de nya medlemsorganisationerna i samarbetet med oss 
  • handleder medlemsorganisationerna och ger dem råd beträffande utvecklandet av utbildningsverksamheten, bl.a. beträffande utarbetandet av helhetsplaner för organisationernas utbildningsverksamhet 
  • handleder och ger råd beträffande arrangerandet av studieperioder och studiecirklar som förverkligas i samarbete med oss 
  • håller kontakt med och handleder medlemsorganisationerna i frågor som berör studiecentralens finansiella stöd för organisationsutbildning. 

Ta kontakt, vi betjänar gärna! Du hittar kontaktpersoner under kontaktuppgifter