Studiecentralen Sivis anordnar kulturevenemang som genomförs av högklassiga och professionella artister. Evenemangen planeras utgående från de teman medlemsorganisationerna föreslår. På detta sätt lyfts temana fram till diskussion med hjälp av konsten.

Man sammankopplar kunniga personer och mångsidiga konstslag, ofta på ett lite överraskande sätt: resultatet blir ofta mera än summan av de egentliga beståndsdelarna.

Sivis ger medlemsorganisationerna fri konsultationshjälp vid planering av ett kulturevenemang. Studiecentralens kulturplanerare erbjuder sitt nätverk av professionella artister och sitt eget kunnande till hjälp.

Studiecentralen stödjer konst- och hantverksstudier inom studieperioderna och studiegrupperna med ca 50 000 studietimmar per år.

Studiecentralen Sivis beviljar medlemsorganisationerna understöd för att täcka arvodesomkostnader som uppstår vid riksomfattande eller större regionala evenemang där professionella artister anlitats. Organisationen står själv för minst 50 % av arvodet. Understöden beviljas enligt prövning.