Sivis ger medlemsorganisationerna fri konsultationshjälp vid planering av ett kulturevenemang. Studiecentralens evenemangssakkunnig erbjuder sitt nätverk av professionella artister och sitt eget kunnande till hjälp.

Studiecentralen stödjer konst- och hantverksstudier inom studieperioderna och studiegrupperna med ca 50 000 studietimmar per år.

Studiecentralen Sivis beviljar medlemsorganisationerna understöd för att täcka arvodesomkostnader som uppstår vid riksomfattande eller större regionala evenemang där professionella artister anlitats. Organisationen står själv för minst 50 % av arvodet. Understöden beviljas enligt prövning.