Vi lyssnar på, utbildar och utvecklar våra organisationer

Studiecentralen Sivis är en riksomfattande läroinrättning för vuxna som förverkligar, utvecklar, handleder och stöder organisationsutbildning samt forskar i frågor som berör temat. Tillsammans med sina medlemsorganisationer arrangerar Sivis årligen sammanlagt 80 000 studietimmar i form av studieperioder. Undervisningen i studiecirklar omfattar 47 000 studietimmar och den yrkesinriktade vidareutbildningen 30 000 studietimmar. Sammalagt deltar årligen ca 140 000 personer i undervisningen.      

Vårt mål är att främja aktiv medborgarverksamhet. Våra medlemsorganisationer är frivilligorganisationer samt organisationer som utför annan medborgarverksamhet.

Studiecentralen Sivis centralbyrå finns i Helsingfors och vi har regionalkontor i Åbo, Tammerfors, Joensuu och Uleåborg.

Centralförbundet för Studieverksamhet rf, som upprätthåller Sivis verksamhet, övervakas av Undervisnings- och kulturministeriet och av Utbildningsstyrelsen. Verksamheten regleras av lagen om fritt bildningsarbete.