Vi lyssnar på, utbildar och utvecklar våra organisationer

Studiecentralen Sivis är en riksomfattande vuxenläroanstalt som förverkligar, utvecklar, handleder och stöder organisationsutbildning samt forskar i frågor som berör temat. Tillsammans med sina medlemsorganisationer förverkligar Sivis årligen sammanlagt över 60 000 timmar i form av studieperioder. Undervisningen i studiecirklar omfattar över 24 000 timmar. Årligen deltar sammanlagt ca 100 000 personer i undervisningen. 

Vårt mål är att genom vuxenutbildning främja aktivt medborgarskap. Våra medlemsorganisationer består av medborgarorganisationer samt organisationer som utför annan frivilligverksamhet. 

Studiecentralen Sivis centralbyrå finns i Helsingfors och vi har regionala kontor i Åbo, Tammerfors, Joensuu och Uleåborg. 

Sivis upprätthålls av Centralförbundet för Studieverksamhet r.f., vars verksamhet övervakas av undervisnings- och kulturministeriet och av Utbildningsstyrelsen. Sivis verksamhet regleras av lagen om fritt bildningsarbete.