SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Uudet yhteyshenkilöt jäsenjärjestöille

ma 11. maaliskuuta 2019 19.30.00

Opintokeskus Sivis uudistaa kevään aikana yhteydenpitoaan järjestöihin. Jatkossa jokaisella jäsenjärjestöllä on oma nimetty yhteyshenkilönsä Siviksessä. Tähän asti jäsenjärjestöt on jaettu ryhmiin, ja jokaisesta ryhmästä on vastannut useampi Siviksen asiantuntija.

– Ajatuksena on, että uudistuksen myötä pystymme aktiivisemmin ja keskitetymmin tarjoamaan Siviksen palveluita kaikille jäsenjärjestöillemme ja lisäämään tietoisuutta Siviksen palveluista, kertoo Siviksen koulutuspäällikkö Susanna Plathan.

Taustalla on halu tukea järjestöjä entistä paremmin: varmistaa tasavertainen palvelu ja tuoda yhdenmukaisuutta siihen. Muutoksella pyritään keskittämään asiakkuudenhallinta ja varmistamaan, että tieto liikkuu. Yhteistyön kannalta on tärkeää, että ajankohtaiset asiat Siviksessä ja jäsenjärjestöissä ovat tiedossa puolin ja toisin.

– Siviksen jäseninä on hyvin moninaisia järjestöjä. Kun pystymme yhdessä tuomaan näkökulmia yhteen, pysymme ajan hermolla ja selvillä järjestöjen todellisuudesta, kertoo Siviksen asiantuntija Kirsi Ahonen, joka tulee toimimaan Kuuloliiton, Luonto-Liiton, ProAgria Keskusten Liiton, Suomen Luonnonsuojeluliiton, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Tähtitieteellinen yhdistys Ursan järjestöyhteyshenkilönä.

– Minulle asiantuntijana uudistus antaa paremman tuntuman järjestötoiminnan arkeen. On tärkeää, että Sivis ei ole liian etäällä vaan kosketus järjestöihin säilyy, Ahonen toteaa.

Sekä Plathan että Ahonen painottavat, että uudistus selkeyttää yhteistyötä niin Siviksen kuin jäsenjärjestöjenkin näkökulmasta. Järjestön kannalta on yksinkertaista, että on yksi yhteyshenkilö, johon saa helposti yhteyden ja jolla on Siviksessä ajantasaisin ja kattavin tieto järjestöstä.

Siviksellä on kattava koulutuksen asiantuntemus

Järjestöissä on hyvin erilaisia tilanteita, ja usein toimihenkilöiden työnkuvat ovat laajat eikä resursseja koulutuksen kehittämiselle välttämättä ole. Opintokeskus Sivis pyrkii siihen, että järjestöjen on helppo ottaa yhteyttä ja tarttua palveluihin. Ahonen muistuttaa, että Siviksellä on kattava koulutuksen asiantuntemus, jota jäsenjärjestöjen kannattaa hyödyntää.

– Parhaimmillaan järjestöyhteyshenkilöuudistus pitää meidät hereillä sen suhteen, mikä on järjestöissä ajankohtaista ja merkityksellistä. Tämä auttaa meitä tekemään oikeita asioita, mikä onkin ensiarvoisen tärkeää, koska olemme olemassa jäsenjärjestöjämme varten. Toivon, että voimme tuoda jäsenjärjestöillemme kaiken mahdollisen hyödyn, Ahonen kiteyttää.

Mitä sinä tai järjestösi toivovat järjestöyhteyshenkilötoiminnaltamme? Kerro toiveistasi Kirsi Ahoselle kirsi.ahonen@ok-sivis.fi

Teksti: Carolina Rebhan