SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Sote-navigaattori apuna muutosten aallokossa

ma 11. maaliskuuta 2019 19.28.00

Raitapaidalliset Siviksen Heidi Ristolainen (vas.) ja Turun AMK:n Riitta-Liisa Lakanmaa (oik.) testaamassa palvelumuotoilun työkaluja SoteNavi-hankkeen osallistujien kanssa. Kuva: Riikka Teuri

SoteNavi-hankkeen tuloksena syntynyt Sote-navigaattori tarjoaa navigointiapua pienille ja keskisuurille yrityksille sekä järjestöille sote-muutoksen aallokossa. Sote-navigaattoriin on kerätty työpaikkoja hyödyttävää tietoa ja työkaluja eri teemoista.

Sote-alan rakennemuutoksiin pureutuvassa valmennushankkeessa oli mukana sote-alan järjestöjä ja pk-yrityksiä. Hankekumppanuuksia oli myös muilla aloilla. Sote-navigaattorin sisältöjä on hiottu Turun, Tampereen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen ja Opintokeskus Siviksen asiantuntijoista koostuneessa hankeryhmässä. Sivis toi hankkeessa erityisesti järjestöjen äänen kuuluviin.

– Sote-uudistus haastaa työpaikkoja tarkastelemaan kilpailukykyään ja muutosvalmiuttaan, kertoo Siviksen asiantuntija Heidi Ristolainen, joka toimi SoteNavissa järjestöyhteisöjen yhteyshenkilönä.

Sote-alan muutosten myllerryksessä työpaikat tarvitsevat tietoja ja taitoja, ja tähän tarpeeseen hanke pyrki vastaamaan. Mukana oli yhteensä 42 pilottityöpaikkaa Turussa, Tampereella ja Seinäjoella. Teemat hahmoteltiin jo suunnitteluvaiheessa, ja hankkeen työpaikkakäyntien kautta työpaikkakohtaiset tarpeet tarkentuivat.

Ristolainen sanoo, että vaikka sote-uudistus ei ehtinyt toteutua suunnitellussa aikataulussa, organisaatioista tullut viesti on selvä: muutosvalmiutta on tärkeä lisätä.

– Työpaikoilla ja niiden toimintaympäristössä tapahtuu samanaikaisesti muitakin muutoksia, kuten organisaatiomuutoksia ja maakuntauudistuksen valmistelua, minkä takia muutosvalmius on keskeinen asia nykyajan organisaatiossa, Ristolainen summaa.

Verkostot tärkeitä pienyrittäjille

Hankkeen aikana kävi ilmi, että varsinkin pienillä työpaikoilla tarvitaan työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen toimintamalleja sekä apua digitalisaation mukanaan tuomiin muutoksiin. Nämä teemat olivat hankkeessa keskeisiä ja ne ovat hankkeen tuloksena syntyneessä Sote-navigaattorissa vahvasti esillä.

Hankkeen osallistujayhteisöt nimesivät hyödyllisiksi teemoiksi erityisesti työhyvinvoinnin, verkostoitumisen ja palvelumuotoilun teemat.

– Varsinkin pienyrittäjälle verkosto voi olla hyvinkin tärkeä väylä löytää uusia kumppanuuksia. Koska verkostoituminen vie aina myös resursseja, on tärkeää pysähtyä miettimään työpaikan verkostoitumiseen liittyviä hyötyjä ja tavoitteita, Ristolainen toteaa.

Sote-navigaattori tarjoaa verkostoitumisen apuvälineeksi tulostettavan verkostosuunnitelman, joka on kehitetty asiantuntijatyönä Siviksessä. Sote-navigaattorissa on tarjolla aiemmin mainittujen työhyvinvoinnin, verkostoitumisen ja palvelumuotoilun lisäksi materiaalia myös muun muassa tietoturvaan ja liiketoimintasuunnitteluun liittyen.

Muutos leimaa aikaamme vahvasti ja taito sietää epävarmuutta ja muutosta korostuu. Organisaatioissa on keskeistä seurata aikaa ja reagoida sen mukanaan tuomiin muutoksiin. Sote-navigaattori toimii muutoksen hallinnan tukena muutenkin kuin sote-alaan liittyvissä muutostilanteissa. Vaikka navigaattori suunniteltiin alun perin sote-muutoksen lähtökohdista käsin, se on muotoutunut matkan varrella sellaiseksi, että se antaa apua muihinkin työelämän muutoskohtiin ja työyhteisön kehittämiseen.

– Vaikka tarkkaa tietoa uudistuksesta ei ole, on tärkeää pysyä ajan hermolla, Ristolainen sanoo.

Kaksi vuotta kestänyt SoteNavi-hanke päättyi helmikuun lopussa. SoteNavi toteutettiin osana työ- ja elinkeinoministeriön Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa. Kaikki hankkeen seminaarien ja työpajojen materiaalit on kerätty teemoittain hankkeen verkkosivuille, jotka ovat kaikkien käytettävissä.

Teksti: Carolina Rebhan