SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Partio innostui Yhdistystoimija-verkkoaineistosta

ti 10. marraskuuta 2020 07.03.00

Suomen Partiolaiset hyödyntää Opintokeskus Siviksen tuottamaa Yhdistystoimija-verkkoaineistoa osana omaa koulutustarjontaansa.

– Innostuin asiasta webinaarissa, ja nämä aiheet ovat juuri sellaisia, joihin meidän on jatkossa saatava verkkomateriaalia. Hallintoasiat ovat tähän mennessä olleet vähän niin kuin pakollisia, ja niistä ei ole kovin aktiivisesti yritetty järjestää edes läsnäolokoulutuksia, Partion koulutuskoordinaattori Laura Kalervo kertoo.

Hän suoritti itse kokeilumielessä yhdistyshallinnon koulutuksen ensimmäisen osan. Kalervo kiittelee yleistajuisuutta: esimerkiksi lippukunnan johtaja voi samaistua yhdistyksen puheenjohtajan rooliin.

– Voisimme ehkä tehdä niin, että Siviksen osioiden jälkeen olisi vielä etäyhteydellä keskustelutilaisuus, jossa asiat käsiteltäisiin partion termein, Kalervo suunnittelee.

Yhdistyksen hallintoon liittyvä koulutus sopii partiossa etenkin lippukuntien johtajille. 

– Tulemme tarjoamaan Yhdistystoimija-koulutusta osaksi aloittavan lippukunnanjohtajan koulutuskokonaisuutta. Lisäksi se sopii täydennyskoulutukseksi esimerkiksi pitkään toimineille johtajille, taloudenhoitajille ja viestintävastaaville.

Yhdistystoimija-verkkoaineisto tulee partiossa laajempaan käyttöön pikkuhiljaa. Parhaillaan on menossa viestintä- ja markkinointisuunnitelman tekeminen.

– Tämä on uusi tilanne, koska olemme tehneet aikaisemmin kaikki koulutusmateriaalit alusta loppuun asti itse. Lisäksi hallintoasiat ja varainhankinta eivät ole olleet ykkössuosikkeja. Siviksen Yhdistystoimija-koulutuksessa sanotaan ääneen nekin asiat, joita partiojohtaja on ehkä vain seurannut sivusta tai luullut tietävänsä. Lisäksi osaamismerkki voi olla oikeasti aika palkitseva, kunhan tieto siitä lisääntyy.

Teksti: Tia Yliskylä, kuva: Atte Kesti ja Siiri Vainio/Suomen Partiolaiset

Yhdistystoimija-opiskelumateriaali

Yhdistystoimija-verkkomateriaali tarjoaa perustiedot ja taidot, joita tarvitaan yhdistyksen tai pienen järjestön toiminnan pyörittämisessä.

Itseopiskelumateriaaliin sisältyy viisi eri jaksoa, jotka käsittelevät yhdistyshallintoa, taloushallintoa, varainhankintaa, viestintää ja vuorovaikutusta sekä riskienhallintaa.

Jaksot koostuvat keskeisestä tiedosta, tapausesimerkeistä ja tehtävistä, joiden avulla voit testata osaamisesi. Yhden jakson opiskeluun kuluu noin 1–1,5 tuntia ja sen suoritettuasi voit hakea digitaalista osaamismerkkiä, jolla voit helposti osoittaa osaamisesi muille.

YHDISTYSTOIMIJA-MATERIAALI