SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

ItsLearning – Siviksen uusi verkko-oppimisympäristö

ke 4. syyskuuta 2019 09.00.00

– Verkkokoulutus on vahvasti sidoksissa koulutuksen laadun kehittämiseen, koska verkossa opiskelu lisääntyy koko ajan. Verkkokoulutuksen ja -pedagogiikan kehittäminen on tärkeässä roolissa jäsenjärjestöissämme, kertoo Siviksen verkkopedagogiikan asiantuntija Tiina Tanskanen-Kudjoi.

Opintokeskus Siviksessä on kevään aikana aloitettu pilottikoulutukset uudessa ItsLearning -verkko-oppimisympäristössä. ItsLearning korvaa aiemmin käytössä olleet verkko-oppimisympäristöt Moodlen ja Optiman.

Oppimisalustan valinnassa kuultiin jäsenjärjestöjen ääntä: apuna käytettiin jäsenjärjestöjen verkkokoulutusvastaaville suunnattua kyselyä, jossa kartoitettiin järjestöjen tarpeita ja toiveita oppimisalustan toiminnoille. Kyselyn tulosten ja kahden tarjouskierroksen perusteella uudeksi verkko-oppimisympäristöksi valikoitui ItsLearning.

Verkko-oppimisalustat nousivat uudestaan suosioon

Asiantuntija Antero Pohjatalo on toiminut Siviksessä 19 vuotta verkkopalveluiden kehittämistehtävien parissa.

– Oppimisalustojen hyödyntäminen verkkokoulutuksessa alkoi Siviksessä 2000-luvun alussa. Jo silloin mukana oli asiasta kiinnostuneita jäsenjärjestöjä. Jossain vaiheessa verkko-oppimisympäristöjen suosio hiipui, kun sosiaalisen median sovellukset korvasivat niitä. Verkko-oppimisalustojen käyttö on ollut taas lähivuosina nousussa, Pohjatalo valottaa verkko-oppimisen historiaa.

Käyttäjien tietotekniset taidot ovat parantuneet vuosien varrella, ja erilaisista verkkoalustoista on tullut kiinteämpi osa arkipäivää. Tiina Tanskanen-Kudjoi toteaa verkkopedagogiikan olevan etsintävaiheessa. Verkkopedagogiikan ollessa uudehko ilmiö, sekä kouluttajat että osallistujat etsivät ja opiskelevat tapoja opettaa ja oppia verkkoalustoilla.

Oppimista missä ja milloin vain

Valtakunnallisena aikuisoppilaitoksena on tärkeää, että Siviksen jäsenjärjestöjen koulutukset kattavat koko Suomen. Tanskanen-Kudjoi ja Pohjatalo näkevät verkko-oppimisella olevan monia etuja.

– Verkkokoulutus vähentää matkustamisen tarvetta, valtakunnallisuus mahdollistuu paremmin ja yhteydenpito helpottuu. Eriyttäminen on verkko-oppimisen perusasioita – se tarkoittaa, että osallistujat voivat helposti tehdä tehtäviä omaan tahtiin, missä vain on netti, listaavat Tanskanen-Kudjoi ja Pohjatalo verkko-oppimisen positiivisia puolia.

Maailma muuttuu ja verkossa tehdään kaikkea mahdollista, myös opiskellaan. Verkkokoulutuksen mahdollistajana Siviksen on tärkeää pysyä ajan hermolla. Sekä Tanskanen-Kudjoi että Pohjatalo näkevät verkko-opetuksen lisääntyvät tulevaisuudessa entistä enemmän. ItsLearningin kohdalla joustavuutta lisää myös mobiilisovellus.

Yhteisöllisen oppimisen työkaluja

– ItsLearning on rakennettu oppimispolkufilosofian pohjalle. Tehtävät on mahdollista ajoittaa suunnitelmien kautta, eli ne aukeavat oppijalle tiettyyn aikaan. Kaikkea tietoa ei kaadeta kerralla, vaan sisältöjen julkaisua voi ajoittaa järjestelmällisesti, Tanskanen-Kudjoi kertoo.

Vuorovaikutuksen huomioiminen on tärkeää, mutta myös haastavaa verkko-opetuksessa.

– Järjestökentällä yhteisöllisyys on hyvin keskeistä koulutuksissa ja sosiaalisuus täytyy pitää mielessä koulutusta suunniteltaessa. Erilaisilla työkaluilla ja toiminnoilla on kuitenkin mahdollista parantaa vuorovaikutusta. ItsLearning tarjoaakin vuorovaikutusmahdollisuuksia sekä kouluttajan ja osallistujien välillä sekä osallistujien kesken, Pohjatalo kertoo.

ItsLearning sisältää monipuolisesti eri ominaisuuksia, joista koulutuksen järjestäjä voi valita tarpeisiin parhaiten sopivat. Yhteisöllisen oppimisen työkalut parantavat osaltaan vuorovaikutusta ja tukevat oppimisprosessia.

– Pikaviestipalvelu ja keskustelualueet mahdollistavat ajatustenvaihdon. Tehtävänannossa voi määrittää vertaisarvioinnin annon, jolloin osallistujat antavat toisilleen palautetta tehtävistä. Verkkoneuvottelutyökalu on erityisen tärkeä tänä päivänä. ItsLearningiin on integroitu Zoom-verkkoneuvottelutyökalu. Näppärä on myös kirjasto, johon voi tuottaa materiaalia. Materiaalien ylläpito tapahtuu kirjastossa, josta materiaalia voi ottaa käyttöön eri työtiloihin, Tanskanen-Kudjoi ja Pohjatalo luettelevat ominaisuuksia.

Järjestöjen toimintaa helpottaa mahdollisuus tuottaa yhteistä materiaalia ItsLearningiin, mikä on erona aiempiin verkko-oppimisympäristöihin. Esimerkiksi keskusjärjestö voi luoda materiaalin, jota voidaan hyödyntää vaikkapa piireissä ja yhdistyksissä.

Yhteistyötä jäsenjärjestöjen välillä

Yksi Siviksen toiminnan tavoitteista on tukea jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä. Myös ItsLearning edesauttaa yhteistyön toteuttamista ja tarjoaa synergiaedun. Kun useampi järjestö ottaa oppimisalustan käyttöön, voi järjestöjen välillä syntyä yhteistyötä.

Pohjatalo kertoo, että työtilan luomiseksi ItsLearning tarjoaa vaihtoehdoksi vain taulukkomuodossa olevan suunnitelmapohjan. Tällöin verkkokoulutuksen suunnittelurakenne on siis ennalta määrätty. Toinen kehittämistä kaipaava asia on Pohjatalon mukaan se, että alustan terminologiaa pitäisi pystyä paremmin muokkaamaan.

Sivis tarjoaa tukea, oppaita ja koulutuksia ItsLearningin käyttöönottoon ja käyttöön. Sivis huolehtii ItsLearningissa työtilapohjien ja käyttäjien hallinnoinnista – näillä järjestöjen ei siis tarvitse vaivata päätään.

Tanskanen-Kudjoi kertoo, että myös vertaistukisessioiden järjestämistä on pohdittu. Näissä jäsenjärjestöt voisivat vaihtaa kokemuksiaan.

ItsLearningin pilotit jatkuvat kesään 2020 saakka ja lisää järjestöjä voi ilmoittautua mukaan. Maksuton ItsLearningin pilottikäyttö on mahdollista koulutuksille, jotka ovat muutenkin mahdollisia Sivis-tuettavia koulutuksia (liiketoiminnallinen koulutuspalvelu ei ole tuen piirissä). Ota yhteyttä Tiina Tanskanen-Kudjoihin tai Antero Pohjataloon.

Teksti: Carolina Rebhan, kuva: Sanni Olasvuori