Digitaalisia taitoja vertaisoppimisen keinoin

Sivis toteuttaa yhdessä Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä Sedun kanssa ESR-rahoitteisen valtakunnallisen Digipolku töihin -hankkeen vuosina 2017–2019. Hanke painottuu opiskelussa ja työnhaussa vaadittavien digitaalisten taitojen opettamiseen.

Digitalisoituvassa maailmassa kansalaisen perustaidot ovat välttämättömät

Joka kymmenennellä suomalaisella (11%) on haasteita aikuisiällä lukutaidossa, jota tarvitaan eri kanavista tulevan tietotulvan hyödyntämisessä, hallitsemisessa ja omaksumisessa. Päivittäinen elämänhallinta, kouluttautuminen ja työnteko edellyttävät myös muita perustaitoja, kuten numero- ja digitaitoja.  

Perustaidot paremmiksi

Taikoja II -koordinaatiohanke käynnistyi marraskuun alussa, ja jatkaa sujuvasti siitä, mihin Taikoja -hanke päättyi.

Järjestöt tukena kotouttamisessa ja osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa

Opintokeskus Sivis on ollut kuluvan vuoden toteuttamassa uudenmuotoista vapaan sivistystyön maahanmuuttajille kohdistettua luku- ja kirjoitustaitokoulutusta. Koulutushankkeessa opintokeskusten tavoitteena on ollut sekä lisätä laajan kansalaisjärjestökentän hyödyntämistä maahanmuuttajien kotouttamisessa että myös tuottaa uusia osallistavia toimintamalleja. KOTO-hankkeessa on tuotettu neljä digitaalista osaamismerkkiä

Siviksen kevään koulutuksiin voi nyt ilmoittautua!

Siviksen kevään koulutukset kuvauksineen ovat Sivisverkossa ja ilmoittautumiset auki! Koulutustarjonta tarttuu tuttuun tapaan teemoihin, jotka nousevat järjestösektorin omista, ajankohtaisista kehittämistarpeista. Koulutuksemme on jaettu kolmeen pääteemaan: järjestöosaamiseen, koulutusosaamiseen ja digiosaamiseen.