Punainen Risti tarjoaa tulevaisuudessa entistä laadukkaampaa koulutusta

Laadukas koulutustarjonta antaa hyvän kuvan järjestön toiminnasta kuvastaen järjestön toiminnan keskeisiä suuntia ja painopisteitä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu koulutus myös lisää koko järjestökentän vaikuttavuutta ja uskottavuutta.

Saammeko esitellä: asiantuntija Jussi Keskitalo

Jussi Keskitalo on Opintokeskus Siviksen IT-painotteinen asiantuntija. Hänen työhönsä kuuluu esimerkiksi Sivisverkon jatkokehitys.

Siviksen kevään koulutuksissa on vielä vapaita paikkoja

Siviksen kevään koulutukset kuvauksineen ovat Sivisverkossa ja ilmoittautumiset auki! Koulutukset on jaettu kolmeen pääteemaan: järjestöosaamiseen, koulutusosaamiseen ja digiosaamiseen.

Pääkirjoitus: Järjestöt tavoittavat tehokkaasti perustaidoissa tukea tarvitsevia

Syksyn aikana näkyvästi esillä ollut laaja kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC (Programme for the Internatioan Assessment of Adult Competencies) tuottaa vertailukelpoista tietoa aikuisväestön perustaidoista lukutaidon, numerotaitojen ja tietotekniikkaa soveltavien ongelmanratkaisutaitojen osalta. Suomi on kärkisijoilla perustaitojen hallinnassa, mutta myös heikosti perustaidot hallitsevia on paljon. Aihe on myös vuoden viimeisen SivisNYTin teemana. 

Asiantuntija avaa: Digitaitoja kaikille

Digitaalisten taitojen hallinta ja jatkuva päivittäminen ovat tätä päivää- ajankohtaisia taitoja työssä, opiskelussa ja arjessa.