Uudet yhteyshenkilöt jäsenjärjestöille

Opintokeskus Sivis uudistaa kevään aikana yhteydenpitoaan järjestöihin. Jatkossa jokaisella jäsenjärjestöllä on oma nimetty yhteyshenkilönsä Siviksessä.

Parasta ovat Siviksen tukitunnit, laadukkaat koulutukset ja asiantuntija-apu

Yhteistyö Opintokeskus Siviksen kanssa on sujuvaa, innostavaa ja tuloksellista. Näin kertovat jäsenjärjestöistä Keliakialiitto, Sulasol ja Vanhustyön keskusliitto.

Sote-navigaattori apuna muutosten aallokossa

Sote-navigaattori tarjoaa navigointiapua pienille ja keskisuurille yrityksille sekä järjestöille sote-muutoksen aallokossa. Sote-navigaattoriin on kerätty työpaikkoja hyödyttävää tietoa ja työkaluja eri teemoista.

Toiminnanjohtajien verkosto – yhdessä ollaan vahvempia!

Varsinais-Suomen yhdistysten ja järjestöjen toiminnanjohtajat kokoontuvat Opintokeskus Siviksen kutsumana noin neljä kertaa vuodessa keskustelemaan toiminnanjohtajan työhön liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Kansalaisen perustaidot –hanke lähentää yksilöä ja yhteiskuntaa

Kansalaisen perustaidot -hankkeen kohderyhmänä on erityisesti heikossa asemassa olevat perustaitojen oppijat. Perustaitojen oppimisen kautta yksilö kokee olevansa vahvemmin yhteiskunnan jäsen.