Tulevaisuustaitoja ja osaamisen kehittämisen malleja

Tulevaisuustaitomallin avulla yhdistys tai järjestö oppii hankkimaan tietoa ja kuuntelemaan erilaisten sidosryhmien ajatuksia siitä, millainen tulevaisuus saattaa. Lisäksi järjestö oppii yhdistämään tietoa, ja tiedon perusteella keskustelemaan oman toiminnan linjauksista. 

Sivisverkko toimii työkaluna koulutuksen laadun kehittämisessä

Sivisverkossa, järjestöjen koulutuksen opintorekisterissä, voi suunnitella monenlaista koulutusta ja opintopisteytetyt opintojaksomallit ovat näistä yksi esimerkki.

Siviksen jäsenjärjestöt tuottavat laadukasta järjestökoulutusta

Opintojaksomallit ovat järjestöjen laatukoulutuksia. Niitä toteutti viime vuonna 13 jäsenjärjestöä ja niihin osallistui yli 4700 henkilöä. Opintojaksomallit ovat samansisältöisinä toistuvia ja osaamislähtöisesti mietittyjä. 

Vapaaehtoistyö hyödyttää työelämässä nuoria, hyvin koulutettuja ja työssä olevia

Opintokeskus Siviksen asiantuntija Marion Fields tarkastelee juuri julkaistussa artikkelissa vapaaehtoisten toiminnassaan kokemaa oppimista Siviksen, Kansalaisareenan ja Kirkkohallituksen vuonna 2018 Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa -kyselytutkimuksen aineiston perusteella.

Pääkirjoitus: Osaamismerkit sanoittavat ja näyttävät osaamista

Järjestökoulutuksessa ja vapaaehtoistoiminnassa syntyy suuri määrä osaamista, jolla on arvoa itsessään ja muissa opinnoissa tai työelämässä. Osaamisen osoittamiseen tarvitaan konkreettisia välineitä.