Pääkirjoitus: Järjestöjen koulutus on osa vapaata sivistystyötä

Opintokeskus Sivis on järjestöjen yhteinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Järjestöt koulutuksellaan tarjoavat paikkoja omaehtoiselle, omista kiinnostuksen kohteista ja järjestöjen toiminnasta nousevalle oppimiselle.

Asiantuntija avaa: Sivis vapaan sivistystyön oppilaitoksena

Opintokeskus Siviksen erityispiirre on, että olemme järjestöjen aikuisoppilaitos. Tarjoamme mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen ja koulutuksen osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Hurraa sivistys, keskustelu ja kyky toimia yhdessä!

Opintokeskukset ovat merkittävässä roolissa kansalaisuuden ja edustuksellisen demokratian kehittämisessä.

Siviksen hallitus nostaa esiin järjestötyön kehityksen ja osaamisen näkyväksi tekemisen

Siviksen uusi hallitus näkee jäsenjärjestöjen kehitystyön tukemisen keskeisenä. Yksi näkyvimmistä teemoista on osaamisen näkyväksi tekeminen ja tunnistaminen.

Punainen Risti tarjoaa tulevaisuudessa entistä laadukkaampaa koulutusta

Laadukas koulutustarjonta antaa hyvän kuvan järjestön toiminnasta kuvastaen järjestön toiminnan keskeisiä suuntia ja painopisteitä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu koulutus myös lisää koko järjestökentän vaikuttavuutta ja uskottavuutta.