SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Pääkirjoitus: Siviksen vihreää

ma 24. syyskuuta 2018 15.10.00

Raikas, keveä, innovatiivinen, asiantunteva. Siviksen vihreä on osoittautunut ensimmäisinä työviikkoinani toiminnanjohtajana erinomaiseksi tunnusväriksi palvelevalle, kohti uutta kurkottavalle ja asiantuntevalle järjestölle ja järjestöjen oppilaitokselle. 

Tänä vuonna 75-vuotias Sivis on perustettu tukemaan järjestöissä järjestettävää opintotoimintaa. Sivis oppilaitoksena kiinnittää jäsenjärjestöjen koulutuksen ja sivistystyön yhteiseen alustaan. Se tekee mahdolliseksi koulutuksen yhteisen kehittämisen ja vaikuttamistyön järjestöjen koulutuksen ja järjestöissä syntyvän osaamisen vahvistamiseksi ja tunnistamiseksi. Tämän SivisNYTin teemana ovat Siviksen palvelut järjestöille.

Siviksen tuki on hyvin konkreettista. Opintokeskuksen kautta kanavoituu opetus- ja kulttuuriministeriön tukea järjestöjen opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien toteuttamiseen vuosittain lähes kaksi miljoonaa euroa. Sivisverkko tarjoaa järjestöille valtakunnallisen opintorekisterin ja työkaluja koulutussuunnitteluun. Siviksen koulutustarjonnasta järjestöjen toimijat voivat valita järjestö-, kouluttaja- ja digiosaamista tukevaa koulutusta niin verkossa kuin lähikursseilla.

Non-formaalin oppimisen merkitys sekä uudet oppimisympäristöt ovat vahvasti esillä uusissa opetussuunnitelmissa ja elinikäisen oppimisen kaaressa. Vuoden nuorisobarometrissa koulun ulkopuolella opituissa taidoissa korostuvat mm. sosiaaliset taidot ja ongelmanratkaisukyky. Siviksen asiantuntija- ja kehittämispalveluilla tuemme järjestöjä muotoilemaan omaa laadukasta koulutustarjontaansa ja toiminnassa syntyvää osaamista tunnistettavaksi ja tunnustettavaksi. Koulutuskokonaisuuksien opintopisteyttäminen Marttojen tapaan ja partiolaisten osaamismerkit ovat esimerkkejä, joiden ansiosta järjestöissä syntyvä osaaminen on entistä helpommin myös hyväksiluettavissa oppilaitoksissa tai esitettävissä työelämässä tärkeiden taitojen osaamisena.  

Sivistystyö järjestöissä on paitsi koulutusta ja vapaaehtoistoimintaa myös tapahtumia ja kampanjoita. Siviksen palveluista tuorein, tapahtumaohjauksen tuki, on tavoittanut jo toistakymmentä jäsenjärjestöä. Järjestön vuosittainen kampanjaviikko on saanut uutta twistiä tapahtumakonseptin elämyksellistämisestä tai tapahtumaan on etsitty sopivia esiintyjiä Siviksen kulttuuritoiminnan laajasta verkostosta.

Järjestöllisen koulutuksen ja vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuus, laatu ja tunnettuus yhteiskunnassa on yhteinen tavoitteemme Siviksessä. Sivis palveluineen on tuki jäsenjärjestöilleen ja alusta yhteiskehittämiselle. Haluamme osaltamme tukea järjestöjen koulutus- ja vapaaehtoistoimintaa kukoistamaan.

Palveluksessanne!

 

Marita Salo

toiminnanjohtaja, rehtori