SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Kansalaisen perustaidot –hanke lähentää yksilöä ja yhteiskuntaa

ma 11. maaliskuuta 2019 19.26.00

Opintokeskus Sivis ja Kansanvalistusseura aloittivat marraskuussa Kansalaisen perustaidot -hankkeen. Ohjausryhmä on koottu ja kevään mittaan pilottikokeilut alkavat Espoossa, Turussa ja Savonlinnassa.

Tammikuussa Siviksen ja Kansanvalistusseuran edustajat kävivat hakemassa Isosta-Britanniasta oppia Citizens’ Curriculum -mallin alkulähteiltä. Suomeen rakennetaan Citizens’ Curriculumin pohjalta mallia, jonka valmistuttua sen voi ottaa käyttöön kuka tahansa. 

Mallissa perustaidoiksi katsotaan luku-, numero- ja digitaidot. Näissä taidoissa esiintyvillä haasteilla on vaikutusta monilla osa-alueilla, kuten terveyden, taloudellisen tilanteen, sosiaalisen osallistumisen, työllistymisen ja kouluttautumisen saroilla.

Kansalaisen perustaidot -hankkeen kohderyhmänä on erityisesti heikossa asemassa olevat perustaitojen oppijat. Perustaitojen oppimisen kautta yksilö kokee olevansa vahvemmin yhteiskunnan jäsen. 

– Hanke mahdollistaa innovatiivisen ja yksilöllisen lähestymistavan elämänpolkua rakentaville osallistujille, ja vahvistaa uskoa siihen, että peruskansalaistaidoilla on merkitystä kiinnittymisessä yhteiskuntaan, kertoo Linnalan Setlementti ry:n toiminnanjohtaja ja Linnalan Opiston rehtori Tapio Keskinen. Hän kuuluu hankkeen ohjausryhmään. 

Perustaitojen osaaminen on tärkeää sekä yksilön että kansantalouden kannalta

Kansalaisen perustaidot -hankkeen ohjausryhmään on koottu monipuolista asiantuntemusta niin ammatillisen koulutuksen, tutkimuksen, kolmannen sektorin kuin maahanmuuttajien edustajista. Mukana on myös Sitran edustaja, joka tuo hankkeeseen yhteiskunnallisen ennakoinnin näkökulmaa. 

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Opintokeskus Siviksen Kaisa Välivehmas. Hän painottaa perustaitojen osaamisen tärkeyttä ja toteaa, että vaikutusta on paitsi henkilökohtaisesti, myös kansantaloudellisesti, kun ihmisen toiminta muuttuu perustaitojen vahvistumisen kautta. 

Marttaliiton johtava asiantuntija Marjahelena Salonen tuo hankkeen ohjausryhmään järjestöpuolen näkemyksen. Hän kertoo, että Marttaliitto näkee perustaitojen kehittämisen erittäin tärkeänä ja eriarvoistumista ehkäisevänä. 

– Kansalaiskasvatus on meidän ja kaikkien yhteinen tehtävä: opettaa taitoja ja tarjota tietoja, pyrkiä toiminnan kautta kehittämään ihmisten välistä vuorovaikutusta ja tätä kautta vähentää polarisaatiota yhteiskunnassa, Salonen toteaa. 

Salosen mukaan Marttajärjestöllä on vahvat perinteet kansalaiskasvatuksesta ja arjen taitojen vahvistamisesta. 

– Tällä hetkellä työtä tehdään myös syrjäytymisvaarassa olevien nuorten, maahanmuuttajien ja mielenterveyskuntoutujien hyväksi, koska eriarvoistumista ehkäistään juuri auttamalla apua tarvitsevia tasavertaiseksi osaksi kansalaisyhteiskuntaa ja tavallista arkea. Jos asiat eivät suju kotona, tämä vaikuttaa hyvin moneen asiaan elämässä, Salonen kertoo. 

Oppiminen lähtee itseluottamuksesta ja uskosta itseen 

Kaisa Välivehmas kertoo, että oppina tammikuun matkasta Englantiin tuli erityisesti se, että konkreettiset toimenpiteet ovat tärkeitä Citizens’ Curriculum -mallissa. 

– Kaikki lähtee liikkeelle itseluottamuksesta ja uskosta itseen. Näiden lisäksi tarvitaan halu ja sisäinen motivaatio oppia, jotta perustaidot voivat kehittyä. Loppujen lopuksi kyse on yksinkertaisista asioita ja keskiössä on ihminen, Välivehmas tiivistää. 

Stadin ammattiopiston opinto-ohjaajalla Sanna Töyrillä on samankaltaiset mietteet. Hankkeen ohjausryhmässä vaikuttava Töyri toteaa, että perustaitojen oppimisen kautta yksilö voi kokea itsensä tärkeäksi ja kokea itsensä merkitykselliseksi kansalaiseksi. Tällä on aina merkitystä koko yhteiskunnan tasolla. 

Sivis toivoo oppeja järjestöiltä 

Sivis toivoo järjestöjen kertovan kokemuksiaan siitä, miten perustaitojen kehitys näkyy järjestöjen toiminnassa. Tämä auttaa hankkeen tiimoilta rakennettavan suomalaiseen yhteiskuntaan soveltuvan Citizens’ Curriculum -mallin suunnittelussa. 

– Olisi mahtavaa, jos järjestöt pohtisivat sisäisesti, miten perustaidot ovat esillä toiminnassa ja tuleeko esille jokin osa-alue, jossa erityisesti on haasteita. Antakaa vinkkejä hyvistä käytänteistä – otetaan ne malliin mukaan! Meidät voi kutsua vaikka käymään, Kaisa Välivehmas toivoo. 

Kansalaisen perustaidot –hankkeen blogi

Teksti: Carolina Rebhan 

Miten perustaitojen kehitys on esillä järjestösi toiminnassa?

Kansalaisen perustaidot -mallia luodaan nyt ja kaikki kokemukset ovat arvokkaita. Ota yhteys projektipäällikkö Kaisa Välivehmakseen kaisa.valivehmas@ok-sivis.fi