SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Helli Suominen ja stipendirahaston historia

ti 30. lokakuuta 2018 07.30.00

Helli Suominen oli aloitekykyinen, tarmokas ja tehokas sekä osasi organisoida; paitsi että Suominen levitti vertaisoppimisen mallia matkoillaan ympäri maata, tuotti hän myös itse oppimateriaalia. Opiskelu ja itsensä kehittäminen olivatkin tärkeitä asioita Helli Suomiselle, ja opintokerhot olivat hänen mielestään askel kohti jatkuvaa opiskelua. Suominen uskoi sinnikkäästi opintokerhotoimintaan ja sen tulevaisuuteen, ja hän käytännössä loi suuntaviivat Valistusjärjestöjen opintotoimikunnan toiminnalle. Toimikunnan tärkeitä tehtäviä olivat muun muassa opintojen ohjaaminen, kerhotoiminnan kehittäminen kaupungeissa sekä opintokerhojen määrän kasvattaminen toiminnan tunnetuksi tekemisellä . Helli Suomisen mielestä kansakoulunopettajat tuli aktivoida virittämään opintokerhoasiaa maaseudulla, sillä tämä työmuoto soveltui erityisen hyvin heille. 

Opintotoiminnan Keskusliitto ylläpitää Helli Suomisen nimeä kantavaa stipendirahastoa. Helli Suominen lahjoitti testamentillaan vuonna 1974 Opintotoiminnan Keskusliitolle huoneiston, jonka myynnistä saadulla pääomalla perustettiin Helli Suomisen stipendirahasto vuonna 1978. Testamentin ehtona oli, että lahjoituksen tuotto jaetaan stipendeinä opintokerhojen toveriohjaajille virkistyskäyttöön. Stipendirahaston tarkoituksena on tukea ja palkita ryhmien toimintaa sekä tehdä vertaisoppimisen toimintamuotoa tunnetuksi. Rahaston ensimmäiset opintokerhostipendit jaettiin 21.12.1978 Opintotoiminnan Keskusliiton syyskokouksessa, minkä jälkeen stipendejä on jaettu ansioituneille opintokerhojen ohjaajille ja opintokerhoille noin kahden vuoden välein. Stipendi on henkilökohtainen ja saaja voi käyttää sen haluamallaan tavalla.

 

Teksti: Katriina Lius