SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Tieto kiertoon -malli lieventää nuorten ilmastohuolia

ti 12. toukokuuta 2020 07.00.00

Nuoret ja aikuiset pääsevät lieventämään ilmastohuoliaan uudessa Tieto kiertoon -mallissa. Yhteiset keskustelut lisäävät myös vaikuttamisen keinoja ja tuovat esiin osaamista.

– Haluamme edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia, ja näyttää, että nuorten mielipiteet ja valinnat ovat tärkeitä ja niillä on vaikutusta. Monet nuoret kokevat aitoa ilmastohuolta, kertoo Siviksen asiantuntija Lea Lihavainen.

Sivis on ollut mukana valtakunnallisen Tieto kiertoon -mallin suunnittelussa. Nyt Sivis on mukana käytännön toteutuksessa ja auttaa keskusteluryhmiä alkuun.

– Tuemme ryhmiä tietoa välittämällä. Mentoreille pyritään järjestämään ohjausta, ja kaikille osallistujille on tulossa syksyllä seminaari, Lihavainen kertoo.

Tietoa, keskustelua ja vaikuttamisen keinoja

Tieto kiertoon -malli on suunnattu 15–30-vuotiaille nuorille, jotka ovat kiinnostuneita luonnosta, ympäristövaikuttamisesta ja kestävästä kehityksestä. Malli on syntynyt Itä-Suomen yliopiston All Youth -tutkimushankkeen yhteydessä.

Mallissa kootaan vapaaehtoisia keskusteluryhmiä, joissa on nuorten lisäksi vapaaehtoisia aikuisia mentoreina. Ideana on, että ryhmissä kuunnellaan ja keskustellaan ympäristöhuolista sekä löydetään tapoja ympäristövaikuttamiseen. Tieto kiertoon -malli antaa toimintaan raamit ja käytännön ohjeita.

– Ryhmässä jaetaan ajatuksia ilmastoahdistuksesta ja kiertotalouden ratkaisuista. Samalla yritetään löytää nuorille ammatillisia polkuja, koska ryhmien nuoret ovat varmaankin kiinnostuneita ympäristöön liittyvistä ammateista, Lea Lihavainen sanoo.

Tavoitteena on, että Tieto kiertoon -ryhmät tavoittaisivat etenkin sellaisia nuoria, jotka vielä etsivät opinto- tai työelämäpolkujaan. Ryhmäkeskustelut voivat auttaa nuoria töiden ja opintojen suunnittelussa.

Malli on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 aikana. Toki senkin jälkeen voi perustaa uusia keskusteluryhmiä. Tieto kiertoon -malli on kenen tahansa käytettävissä ja muokattavissa.

Kuusi keskustelukertaa ja mahdollisuus osaamismerkkiin

Tieto kiertoon -ryhmien osallistujamäärää ei ole tarkasti rajattu. Toimintatapaa voi toteuttaa parityönä tai pienryhmissä. Lähtökohtana on, että osallistumiskynnys on matala.

Vapaaehtoisiksi aikuismentoreiksi sopivat luotettavat ja asiasta innostuneet aikuiset. Erityisosaamista ei vaadita, vaan elämänkokemus riittää.

Keskusteluryhmä kokoontuu 5–6 kertaa. Tieto kiertoon -opas tarjoaa rakenteen ja ohjeet keskustelujen etenemiseen.

Osallistujat – niin nuoret kuin mentoriaikuiset – voivat lisäksi suorittaa digitaalisen Tieto kiertoon -osaamismerkin. Se auttaa tunnistamaan matkan varrella karttunutta osaamista niin kansalaistaidoista, ympäristötiedosta kuin mentoroinnista.

– Kannustamme etenkin nuorten parissa toimivia järjestöjä hyödyntämään mallia, mutta tätä ei ole rajattu vain Siviksen jäsenjärjestöihin, vaan mallia voi toteuttaa esimerkiksi työpajaporukka tai kiinnostuneiden itse kokoama ryhmä, Lea Lihavainen kertoo.

Parhaimmillaan keskusteluryhmissä syntyy rakentavaa ja sukupolvet ylittävää keskustelua.

– Toivon, että dialogi on aitoa, ja että ryhmistä syntyy uusia konkreettisia ideoita.

Tieto kiertoon -mallia ovat kehittäneet Itä-Suomen yliopiston All-Youth -tutkimushanke, Suomen Punainen Risti, 4H, Opintokeskus Sivis, Metsäkeskus, ELY- Pohjois-Karjala ja ELY-Etelä.

Teksti: Tia Yliskylä, kuvat: Susanna Nordvall ja Tieto kiertoon -malli

Mukaan Tieto kiertoon -malliin? Ota yhteyttä:

Lea Lihavainen, Opintokeskus Sivis, 040 717 7018, lea.lihavainen@ok-sivis.fi