SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Asiantuntija avaa: Uusi vuosi tuo paljon uutta Sivikseen

ma 16. tammikuuta 2017 10.59.00

news picture

Tammikuu on kaikkialla uuden aloittamisen aikaa: muutoksia tehdään ja uusia käytäntöjä aloitetaan niin henkilökohtaisessa elämässä kuin erilaisissa organisaatioissakin. Myös Siviksen toimistolla vuosi 2017 aloitetaan innokkain ja odottavin mielin.

Vuoden tärkein muutos sekä meille työntekijöille että Siviksen jäsenjärjestöille Sivisverkon laajempi käyttöönotto 12.1. Viime vuonna henkilökunta pääsi tutustumaan Sivisverkon uusiin ominaisuuksiin lukuisissa koulutuksissa sekä vuosisuunnitelmien ja tuntiehdotusten laadinnassa. Nyt suurin osa uuden ohjausjärjestelmämme ominaisuuksista on täydessä käytössä, ja opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien suunnitelmia on alkanut kertyä järjestelmään. Pian on varmasti myös ensimmäisten selvitysten, koulutuspalautteiden, tilitysten ja koulutusmalleilla toteutettujen koulutusten todistusten aika.

Vanhan Okryverkon korvannut Sivisverkko tarjoaa uusia palveluita ja työvälineitä järjestön koulutustoiminnan kehittämiseen, esimerkiksi vuosisuunnitelman, koulutuskalenterin ja koulutusmallit. Meille sivisläisille muutos avaa aivan uudenlaisen tavan ja mahdollisuuden työskennellä jäsenjärjestöjemme kanssa. Koulutusmallit tarjoavat mahdollisuuden järjestökoulutuksessa opitun tunnistamiseen ja sen kehittämiseen. Koulutuksen kokonaissuunnittelu mahdollistaa sen, että voimme keskittyä järjestöjen strategisen koulutuksen kehittämisen sekä tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä jäsenjärjestöjemme kanssa. Lisäksi alkuvuosi tuo mukanaan henkilöstöllemme lukuisia Sivisverkko-koulutuksia eri puolilla Suomea, sekä paljon asiakaspalvelua, ohjausta ja neuvontaa sähköpostitse, puhelimitse ja Sivisverkon chatissa. Kuten kaikissa suurissa muutoksissa, vaatii varmasti aikansa, että kaikki järjestelmän ominaisuudet toimivat moitteettomasti ja että niitä osataan hyödyntää laajasti eri organisaatioissa.

Olemme täällä Siviksessä monellakin tapaa positiivisen muutoksen pyörteessä. Viime vuonna vaihdoimme nimeä, uudistimme verkkosivut sekä tapaamme viestiä, mikä näkyy myös tässä SivisNYT:n numerossa. Raikkaamman visuaalisen ilmeen lisäksi pyrimme viestimään entistä enemmän asiantuntemuksestamme, toiminnastamme ja kehittämistyöstämme, jotta mahdollisimman moni järjestö- ja yhdistystoimija pääsisi hyödyntämään kehittämistyömme tuloksia omassa toiminnassaan. Haluamme ennen kaikkea kehittää malleja ja työvälineitä jäsenjärjestöjemme työn tukemiseksi ja tiedottaa niistä mahdollisimman laajasti. Toimintaamme kannattaakin seurata myös somekanavissa (Facebook, Twitter, Instagram ja LinkedIn). Myös SivisNYT -verkkolehti on osa viestintämme muutosta: yksittäisten sähköpostien sijaan pyrimme kokoamaan verkkolehteen kerran kuukaudessa monipuolisen lukupaketin Siviksen ajankohtaisesta toiminnasta ja koulutuksista.

Vuoden tärkein muutos Opintokeskus Siviksessä on Sivisverkko, mutta sen lisäksi tiedossa on myös monenlaista toimintaa. Järjestötyöyhteisöjen osaamisen ja työhyvinvoinnin keittäminen jatkuu hankemuotoisena myös tänä vuonna, ja aiheesta julkaistaan myös uusi verkkosivusto sekä järjestetään koulutuksia ja verkostotapaamisia. Lähiaikoina julkaistaan Koulutuksen laatuopas järjestöjen koulutuksen kehittämisen tueksi. Lisäksi tulemme vuoden aikana muun muassa kehittämään maahanmuuttajien digitaitoja, edistämään järjestötoiminnassa opitun tunnistamista ja tunnustamista sekä pohtimaan järjestötyöntekijöiden tulevaisuuden osaamistarpeita.

Anne Ilvonen
viestintä- ja innovointipäällikkö