SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Asiantuntija avaa: Sivis kehittää ja tukee vahvaa järjestöosaamista

ti 10. marraskuuta 2020 07.02.00

Sivis tuottaa uutta aineistoa yhdistys- ja järjestöosaamisen kehittämiseen. Koulutuksissa järjestöt saavat konkreettisia työkaluja oman toiminnan kehittämiseen. Järjestöt voivat vaikuttaa sisältöihin kehittämisryhmissä.

Mitä uutta Siviksen vahvan järjestöosaamisen kehittämistyössä tapahtuu, Siviksen asiantuntija Annika Tahvanainen-Jaatinen?

– Olemme tuottaneet uutta aineistoa, kuten Yhdistystoimija-materiaalin ja vuodenvaihteessa julkaistavat verkkokurssit. Kollegani Sirpa Sulku esittelee verkkokurssit tarkemmin täällä. Lisäksi tuotamme eri hankkeissa tietoa muuttuvan toimintaympäristön vaikutuksista järjestötoimintaan. Kehitämme työkaluja, joilla helpotetaan esimerkiksi järjestötoiminnan vaikuttavuuden arviointia, henkilöstön osaamisen kartoittamista ja kehittämistä, järjestötyöntekijöiden perehdytystä sekä vapaaehtoisten johtamista. Tietoa ja työkaluja hyödynnetään myös Siviksen koulutuksissa. Tavoitteena on, että jokainen koulutukseen osallistuja saa uuden työkalun tai suunnitelman järjestönsä kehittämiseen.

Mitä järjestötoiminnan kehittämisen koulutuksia järjestetään ensi vuonna?

– Vuonna 2021 järjestämme esimerkiksi Taitava muutosjohtaja ja uudistumiskykyinen järjestö -koulutuksen, joka pureutuu järjestöjen uudistumiskykyyn sekä muutosteoriaan ja muutosmuotoiluun johtamisen keinoina. Strategialähtöinen henkilöstön osaamisen kehittäminen -koulutuksessa keskitytään järjestölle strategisesti tärkeän ydinosaamisen tunnistamiseen sekä järjestön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Järjestötoiminnan arviointi ja vaikuttavuus -koulutus avaa arvioinnin ja vaikuttavuuden käsitteitä, järjestöjen vaikuttavuuden yhteiskunnallista ulottuvuutta, tavoitteiden ja mittareiden asettamista sekä arviointia. Erätauko-dialogin ohjaajakoulutuksissa tuemme järjestöjen tärkeää roolia rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun edistäjinä. 

Miten Siviksen jäsenjärjestöt voivat vaikuttaa järjestötyön kehittämisen sisältöihin?

– Esimerkiksi osallistumalla koulutusten kehittämisryhmiin ja hankkeissa tuotettujen materiaalien ja koulutusten pilotoimiseen. Meillä on Siviksessä vahva halu olla mukana vahvistamassa järjestö- ja yhdistysosaamista yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Kutsumme tasaisin väliajoin jäsenjärjestöjä mukaan kehittämistyöhön sekä materiaalien ja koulutusten pilotointiin. Vahva järjestöosaaminen on yksi tärkeä painopisteemme.