SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Asiantuntija avaa: Siviksen toiminta on jäsenjärjestöjensä näköistä

ma 11. maaliskuuta 2019 19.32.00

news picture

Siviksellä on jäseninä 70 valtakunnallista järjestöä, joissa on yli miljoona jäsentä. Järjestöperheeseemme kuuluu potilas- ja kansanterveysjärjestöjä, kasvatus- ja kulttuurijärjestöjä, erityisjärjestöjä sekä neuvonta- ja luontoalan järjestöjä. Kaikille yhdistävä tekijä on puoluepoliittinen sitoutumattomuus sekä halu kehittää järjestöjen toimintaa koulutuksen keinoin. 

Miten voimme palvella parhaalla mahdollisella tavalla laajaa ja monipuolista jäsenistöämme? Se on kysymys, johon eri aikojen sivisläiset ovat pyrkineet vastaamaan jo lähes sadan vuoden ajan. 1960-luvulle saakka Siviksen jäsenjärjestöjä yhdistivät erityisesti maaseudulla toimineet opintoryhmät ja yhteiset opintoaineistot, joita tuotettiin järjestöjen koulutuksen tueksi. 1970-luvulta lähtien järjestöjen koulutus siirtyi enemmän myös kaupunkeihin ja vapaan sivistystyön laajempi rahoitus mahdollisti opintoryhmiä monipuolisemman jäsenjärjestöjen koulutuksen taloudellisen tukemisen.  

Tällä hetkellä Siviksen jäsenjärjestöt toteuttavat vuosittain koulutusta noin 70000 tuntia, erilaisissa opintoryhmissä opiskellaan noin 40000 tuntia ja ammatillista koulutusta toteutetaan 28000 tuntia. Siviksen taloudellista tukea saavat jäsenjärjestöjen koulutukset tavoittavat vuosittain noin 120000 osallistujaa. Eniten Siviksen kanssa yhteistyössä koulutusta ja vertaisopintoryhmiä toteutti vuonna 2018 Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto SULASOLSuomen Pelastusalan KeskusjärjestöKäsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti

Sivis tarjoaa jäsenjärjestöilleen paljon erilaisia palveluita 

Jokaisella Siviksen jäsenjärjestöllä on erilainen tapa tehdä yhteistyötä kanssamme ja käyttää palvelujamme. Vaikka jäsenjärjestöjemme yhteenlasketut koulutusluvut ovat vaikuttavia, suurin osa jäsenjärjestöistämme hyödyntää Siviksen jäsenyyttä käyttämällä erilaisia jäsenpalvelujamme. 

Taloudellisen tuen lisäksi jäsenjärjestöjen on mahdollista hyödyntää Siviksen asiantuntijoiden toteuttamia koulutus- ja ohjauspalveluja ja olla mukana Siviksen kotimaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa edistämässä esimerkiksi järjestötoiminnassa ja -koulutuksessa syntyvän osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä kehittämässä uusia työkaluja järjestöjen toiminnan kehittämiseksi.

Vuonna 2018 Sivis toteutti itse 24 koulutusta järjestötoiminnan ja -koulutuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä sekä digitaidoista. Lisäksi toteutimme 41 jäsenjärjestöille räätälöityä tilauskoulutusta. Siviksen asiantuntijat myös tukevat ja ohjaavat jäsenjärjestöjä koulutuksen kokonaissuunnittelussa, opintojaksomallien suunnittelussa ja tapahtumatuotantojen toteuttamisessa. 

Millaisia palveluja jäsenjärjestöt kaipaavat tulevaisuudessa? Sitä me sivisläiset pohdimme jatkuvasti, jotta osaamme vastata myös tulevaisuudessa jäsenjärjestöjemme moniin kehittämistarpeisiin.

Ideoita palvelujemme kehittämiseen poimimme muun muassa järjestöyhteyshenkilötoimintamme kautta, toimimalla erilaisissa verkostoissa sekä tekemällä selvityksiä järjestöille ajankohtaisista aiheista. Tästä toiminnasta hyvä esimerkki on viime vuonna julkaistu Järjestöjen osaamistarvekysely, jota myös järjestöt voivat itse hyödyntää oman koulutuksensa kehittämiseen.

Anne Ilvonen
Viestintä- ja innovointipäällikkö

PS. Oletko tutustunut Siviksen verkkomateriaaleihin? Materiaaleista löydät paljon tietoa ja tukea järjestön toiminnan ja koulutuksen kehittämisen tueksi.