SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Asiantuntija avaa: Koulutukset ja opintosuoritukset saadaan elokuussa Koski-tietovarantoon

ti 9. helmikuuta 2021 07.03.00

Koski-tietovarantoon pääseminen on hieno tunnustus vapaalle sivistystyölle. Odotuksena on, että koulutusten näkyvyys ja merkittävyys lisääntyvät.

Mikä on Koski-tietovaranto, Siviksen asiantuntija Lotta Pakanen?

– Koski-tietovaranto sisältää valtakunnallisia perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja. Koski-tietovaranto edistää elinikäistä oppimista tukemalla kansalaisia opintoihin hakeutumisessa, opintojen suorittamisessa, työmarkkinoille sijoittumisessa ja työnhaussa. Lisäksi se parantaa tietojen käytettävyyttä ja vähentää päällekkäistä tiedonsiirtoa.

Milloin Siviksen ja jäsenjärjestöjen koulutukset saadaan Koski-tietovarantoon?

– Tavoitteena on elokuu. Silloin mahdollisuus Koski-tietovarantoon aukeaa myös vapaan sivistystyön oppilaitoksille, kuten opintokeskuksille.

Miten Siviksen jäsenjärjestöjen koulutuksia voidaan tallentaa Koski-tietovarantoon?

– Sivis järjestää 17.3.2021 koulutuksen nimeltään Kohti Koskea, jossa käydään läpi tulevia askeleita Koski-tietovarantoon liittyen. Koski-tietovarantoon siirrettävien koulutusten tulee olla osaamisperusteisesti suunniteltuja, opintopisteytettyjä ja osallistujien osaamisen tulee olla arvioitu. Tarkemmat kriteerit ja prosessikuvaus tarkentuvat kevään 2021 aikana.

Järjestöissä voisi aloittaa pohdinnan siitä, mitkä koulutukset ovat erityisen merkityksellisiä yksilön kannalta ja näin ollen tärkeä saada osaksi Koski-tietovarantoa. Merkityksellisyys voi syntyä esimerkiksi koulutuksen hyödynnettävyydessä työelämässä tai opinnoissa.

Mitä hyötyä koulutusten tallentamisesta Koskeen on?

– Sivisverkossa on jo nyt mahdollista luoda osaamisperusteisia koulutusmalleja ja saada osallistujille sekä todistus että opintorekisterimerkintä. Yhteys Koski-tietovarantoon vie asian askeleen pitemmälle ja mahdollistaa opintosuoritusten siirron kansalliseen järjestelmään.

Silloin yksilön on helpompi hahmottaa oma osaamisensa kokonaisuutena. Järjestöjen koulutuksissa syntyy valtavasti laadukasta osaamista, jolla on merkitystä sekä tutkintotavoitteissa opiskelussa että työelämässä. Sivisverkon ja Koski-tietovarannon yhteys mahdollistaa sen, että nämä laadukkaat koulutukset tulevat entistä paremmin esille, ja niitä voi hyödyntää myös muissa palveluissa.

Kurkkaa Koskea

Koski-tietovarantoon kirjaudutaan Opintopolku-palvelun (omat opintosuoritukseni) kautta.

Kuka tahansa voi tunnistautua ja kirjautua sisälle katsomaan omia opintosuorituksiaan.