SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Asiantuntija avaa: Kohti kestävää elämää

ti 18. elokuuta 2020 07.30.00

Opintokeskus Sivis julkaisee kestävän elämän julkaisun, joka aloittaa kestävän elämän ohjelman. Siviksen asiantuntija Kristiina Hannukainen, mistä on kysymys?

– Kestävän elämän edistäminen on tullut jokaisen arkeen. Myös järjestökentällä on tartuttu kestävän elämän monimuotoisuuteen ja hyvinvoinnin edistämiseen lisääntyvässä määrin. Opintokeskus Siviksessä on tutkittu vuoden 2018 opintoaineistoa ja etsitty vastauksia siihen, mistä järjestöjen koulutus muodostuu. Ennen kaikkea on pohdittu, millaisena kestävä elämä koulutustarjonnassa näyttäytyy. Aineistona on toiminut yli 5 000 opintojaksoa. Kestävän kehityksen ja elämän toteutumista koulutuksissa on selvitetty laadullisin menetelmin.

Mitä uutta tietoa selvityksestä saatiin?

– Tulokset olivat hyvinvoinnin lisäämisen näkökulmasta positiivisia: aineiston tarkastelu osoitti, kuinka järjestöjen koulutustarjonta antaa tietoutta kansalaisille kestävästä elämästä, tukea kestäviin valintoihin sekä kestävyystietoutta myös järjestöjen henkilöstölle. Vaikka kestävä kehitys ei ollut opintojaksoissa määrällisesti suurta, ja painopisteet sijoittuivat ekologisuuteen ja sosiaalisen tasa-arvon lisäämiseen, ilmentävät tulokset kuitenkin järjestöjen kiinnostuksesta kestävää elämää kohtaan erityisesti tietouden jakamisen ja ymmärryksen lisäämisen näkökulmasta.

Mitä hyötyä tuloksista on jäsenjärjestöille?

– Siviksessä tehty kestävän elämän selvitys tuloksineen julkaistaan lokakuussa. Julkaisu on sen jälkeen saatavilla Siviksen sivuilta niin sähköisesti kuin tilattavana julkaisuna. Julkaisu kerää yhteen kiinnostavia järjestökenttää koskevia puheenvuoroja kestävästä elämästä ja hyvinvoinnista monesta eri näkökulmasta. Julkaisun puheenvuorot tarttuvat järjestöille ajankohtaisiin kestävän hyvinvoinnin haasteisiin. Puheenvuorot tarkastelevat ilmastonmuutosta tekoina ja mielenhuolina, kestävän elämän oivalluttamisena, nuorten ympäristöhuolia ja ympäristökasvatusta, sivistyskäsityksen päivittämistä sekä hyvinvointia sosiaalisesta näkökulmasta.

Miten jäsenjärjestöt pääsevät mukaan?

– Julkaisutilaisuus tulee saataville verkkoon. Tilaisuudessa asiantuntijat keskustelevat kestävästä elämästä ja sivistyksestä. Kestävän elämän julkaisu käynnistää Siviksen kestävän elämän ohjelman. Julkaisun toivotaankin rohkaisevan järjestöjä toimimaan kokonaisvaltaisesti kestävän elämän ja hyvinvoinnin puolesta ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi.

Lisätietoja:
kristiina.hannukainen@ok-sivis.fi