SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Asiantuntija avaa: Järjestöt tuottamaan yhteiskunta- ja kulttuuriosaamista maahan muuttaneille

ti 12. marraskuuta 2019 08.25.00

Olipa hyvä, kun viimeinkin opin ymmärtämään, miksi suomalaiset viettävät juhlapäiviään niin paljon omassa perhepiirissään.

Näin kommentoi somalialaistaustainen nuori nainen.

”Linnunpönttötalkoissa uskaltauduin puhumaan suomea, ihan kuin huomaamatta, koska yhdessä tekeminen oli niin mukavaa.”

Näin koki jo joitakin vuosia Suomessa asunut, muualta muuttanut mies. Molempien kokemukset ovat liittyneet yhdistysten maahan muuttaneiden kanssa toteuttamiin tapahtumiin.

Useimpien kansalaisjärjestöjen arvoja ovat ihmisyyden kunnioitus, avoimuus ja tasapuolisuus. Uusien suomalaisten, maahan muuttaneiden kohtaaminen ja vastaanottaminen voi olla yksi tapa toteuttaa näitä arvoja. Kuinka on käytännössä, muistammeko toimintaa suunnitellessa ja toteuttaessa uudet suomalaiset? Yhteiskuntamme monikulttuuristumisen ja tulevaisuusskenaarioihin sisältyvän maahan muuttaneiden merkityksen korostumisen näkökulmista asian tulisi olla jo yhdistystoiminnan arkea.

Opintokeskus Sivis on ollut viime vuosina mukana kehittämässä muiden opintokeskusten ja jäsenjärjestöjen kanssa toimintatapoja ja malleja, jotta uudet suomalaiset huomioitaisiin paremmin yhdistystoiminnassa.

Laajempi hanke oli opetusministeriön ja Opetushallituksen ohjaama vapaan sivistystyön luku- ja kirjoitustaitohanke. Sen yksi uusi elementti on maahan muuttaneiden suomen kielen harjaantuminen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa toteutetuissa toiminnallisissa oppimistilanteissa.

Hanke pilotoitiin uutta luku- ja kirjoitustaitosuositusta soveltaen opintokeskusten ja kansanopistojen kanssa. Maahan muuttaneiden luku- ja kirjoitustaitokoulutus siirtyi vuonna 2017 työ- ja elinkeinoministeriöltä opetusministeriön alaisuuteen. Silloin myös vapaan sivistystyön toimijoille tuli uusia tehtäviä.

Lisää toiminnallisia oppimiskokemuksia ja yhteiskunta- ja kulttuuriosaamista

Uudessa koulutusmallissa opintokeskuksen tehtävänä on lisätä maahan muuttaneiden toiminnallisten oppimiskokemusten myötä yhteiskunta- ja kulttuuriosaamista. Tämä onkin yhdistys- ja järjestökentälle sopiva tapa!

Yhdistys voi tuottaa sisältöä esimerkiksi omaan lähiympäristöön tutustumisesta, suomalaisesta ruoka- ja tapakulttuurista, liikunnasta, oman paikkakunnan kohtaamispaikoista, kulttuuri- ja taitoaineista, ja tietenkin yhdistyksen edustamasta omasta aihealueesta.

Sivis on toteuttanut koulutusta yhteistyössä Kiteen evankelisen kansanopiston kanssa. Koulutuksessa on opitti esimerkiksi Suomen Luonnonvalokuvaajien kanssa suomalaisen luonnon erityispiirteistä ja valokuvauksen perusteista, Sydänpiirin kanssa on opittu valmistamaan smoothieita ja keskusteltu omaehtoisesta terveyden vaalimisesta, paikallisten urheiluseurojen kanssa on tutustuttu liikuntalajeihin, Marttojen kanssa on opittu monenlaisia vinkkejä arjen ja kodin taidoista ja paikallisten käsityöharrastajien ja Taito ry:n toimijoiden kanssa on opittu hyödyntämään luonnontuotteita mutta samalla on myös sisäistetty jokamiehen oikeudet.

Suomen Kansanopistoyhdistyksen ja Opintokeskukset ry:n yhteistyönä tuotettiin myös Arjen kansalaistaitojen osaamismerkkiperhe. Yhdistysten toimintaan tutustuminen ja osallistuminen on keskeistä Osallistuva oppija-, Osaava oppija-, Paikallistuntija- ja Kulttuurin tuntija -osaamismerkkien suorittamisessa.

Tule mukaan kotoutumiskoulutuksien toteuttamiseen

Suomalainen kansalaisjärjestökenttä voi ottaa uuden askeleen kohti monikulttuurisempaa ja uudet suomalaiset huomioivaa toimintakulttuuria tulemalla mukaan yhteistyökumppaneiksi näiden kotoutumiskoulutuksien toteuttamiseen.

Opintokeskus Sivis tukee ja ohjaa maahan muuttaneiden kotoutumiskoulutusten toteuttamiseen osallistuvia yhdistyksiä. Sivis myös osallistuu kuluihin ja tukee yhdistyksiä taloudellisesti.

Kansalaisjärjestökentän, opintokeskusten ja kansanopistojen yhdessä toteuttama, kotoutumista uudella lailla tukeva koulutusmalli osallistaa uusia suomalaisia aktiivisiksi toimijoiksi ja kansalaisiksi. Samalla se myös lisää yhdistystoimijoiden omaa osaamista. Uudet suomalaiset tuovat yhdistyksiin uusia ajatuksia ja uudenlaista jäsenyyttä – miksi emme avoimesti tarttuisi tähän mahdollisuuteen?

Lisätietoja yhdistysten ja opintokeskusten yhteistoiminnasta lukutaito- ja kulttuurikoulutuksesta tai muusta maahan muuttaneille kohdistetusta yhteistoiminnasta: lea.lihavainen@ok-sivis.fi

Lea Lihavainen
Asiantuntija, Opintokeskus Sivis

Lue lisää aiheesta:
Uudet suomalaiset mukaan yhdistyksiin – ideapaketti yhdistystoiminnan kehittäjälle