SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Vapaaehtoinen, vaadi tunnustusta osaamisellesi!

ti 2. maaliskuuta 2021 07.03.00

Siviksen koordinoima kaksivuotinen hanke Improving validation in the voluntary sector (ImproVal) päättyi vuodenvaihteessa. Mikä muuttui? Ja mitä seuraavaksi pitäisi muuttaa, jotta vapaaehtoistoiminnassa hankittu osaaminen saisi yhä helpommin sen arvon ja arvostuksen, jonka se ansaitsee? 

Opimme, että eri EU-maissa on rakennettu koko joukko nimenomaan vapaaehtoistoimijoille tarkoitettuja työkaluja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Hankkeessa kerättiin yli 40 validointityökalua. Niistä monet ovat käytettävissä maanosan valtakielillä englanniksi, saksaksi tai ranskaksi ja useita suomeksikin. Työkaluista kaksi on käytettävissä jokaisella EU-kielellä, ja niistä Europassi on myös laajasti käytössä varsinkin hanke- ja opetushallinnossa.  

Huomasimme, että nämä validoinnin työkalut ovat monipuolisia. Niitä voi käyttää sekä ammattiosaamisen että pehmeiden taitojen kuvaamiseen. Monet validoinnin työkalut hyödyntävät itsearvioinnin ja ulkopuolisen arvioinnin yhdistelmää ja kytkeytyvät eurooppalaisiin standardeihin, kuten osaamisen syvällisyyttä mittaaviin EQF-tasoihin ja osaamisen eri ulottuvuuksien määritelmiin. Osaamisen tunnistamisen tuotoksia on suunniteltu niin työnhaun tueksi, urapolulla etenemiseen kuin muodollisen koulutuksen hyväksilukuprosesseihinkin. 

Osaamisen kuvaaminen koetaan vaikeaksi ja käyttö työlääksi

Työkaluista ei ole minkäänlaista määrällistä puutetta. Käyttäjistä sen sijaan tuntuu olevan. Miksi näin?  

Selvityksemme validointityökalujen käyttökokemuksista kertoi, että osaamisen kuvaaminen koetaan vaikeaksi. Se on hankalaa sekä vapaaehtoiselle itselleen että työkalua käyttävän organisaation edustajalle, joka arvioi vapaaehtoisten osaamista. Toinen selkeä este liittyi ajankäyttöön: validointityökalujen käytölle ei löydy aikaa.  

Minkä tahansa tuotoksen – verkkosivuston, lomakkeiston tai vaikka pelin – levittäminen edellyttää sitkeää työtä ja vuosia kestävää markkinointia. Monien validointityökalujen kehittäjiltä puuttuvat resurssit tällaiseen.

Oivallinenkin tuotos unohtuu, jos sen olemassaolo jää harvojen salaisuudeksi. Hyväksi havaitusta validointityökalusta täytyy pitää meteliä, kovaa ja kauan.  

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit ovat tärkeässä roolissa

Mainitut pulmat ovat ratkaistavissa. Osaaminen ei ole mikään ikuisesti mystinen ja hahmoton olio, vaan sen määrittely on mahdollista ja opeteltavissa. Parhaat validointityökalut auttavat ja ohjaavat kuvaamaan osaamista ymmärrettävästi. Ja kuten tiedämme, aikaa pystytään kyllä raivaamaan tehtäville, jotka koetaan tärkeiksi ja mielekkäiksi.  

Tässä Siviksen täytyy pohtia omaa rooliaan järjestöjen oppilaitoksena. Miten helpotamme osaamisen kuvaamisen hankaluuksia sekä järjestöissä että omassa organisaatiossamme?  

Ajatuksemme on, että vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit toimivat äärettömän tärkeässä roolissa suhteessa vapaaehtoisiin. Koordinaattorit tietävät, millaista osaamista oman organisaation vapaaehtoistehtävissä tarvitaan. He myös tuntevat vapaaehtoistoimijoiden kyvyt ja kiinnostukset. Heillä pitäisi olla myös taito kuvata osaamista ja hyödyntää validoinnin työkaluja. Seuraavaksi aiommekin suunnitella koulutusta juuri tälle joukolle. 

Vaikuttamistyön kohteita on etsittävä ennakkoluulottomasti. Sivikselle haastava tavoitettava, mutta äärettömän tärkeä on vapaaehtoinen itse – hän, jolle se puheena oleva osaaminen kertyy. Mitä hän toivoo ja tarvitsee? Onko osaamisen validointi hänen opinnoilleen, urasuunnitelmilleen ja itsetuntemukselleen hurjan merkityksellistä vai yhdentekevää?  

Jos vapaaehtoiset itse alkavat vaatia tunnustusta osaamiselleen, siihen kyllä pystytään panostamaan järjestöissäkin. Ja jos vapaaehtoiset ylpeinä esittelevät hankkimaansa osaamista ja siitä saamiaan dokumentteja, ei hankittua osaamista voida sivuuttaa formaaleissa oppilaitoksissa eikä työpaikoillakaan. Vapaaehtoinen, vaadi siis tunnustusta osaamisellesi! 

Teksti: Eeva Jeronen 

Lue lisää: ImproVal-hankkeen työkalukokoelma, selvitykset, toimintasuositukset ja muut tuotokset